– Τώρα πού πάμε γιά έθνική συμφιλίωση, τί γνώμη έχετε; 

 – Τό να ξεχάσουμε τα παλιά είναι καλό. Τό νά δικαιώσουν όμως τούς κομμουνιστές όχι!…

Αλλιώς αυτός πού πολέμησε γιά τό Κράτος δέν έκανε καλά; Είναι χαζομάρα δηλαδή νά κάνει κανείς υπακοή στο κράτος;… 
Νά τό ξεχάσουμε ΝΑΙ.
Από το βιβλίο «Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε», του Αθ. Ρακοβαλή.
 
https://paraklisi.blogspot.gr/2017/02/blog-post_117.html