Π. Σάββας 2010-06-04_Τί πρέπει νά διδάξουν οἱ γονεῖς στά παιδιά_Α΄ Μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 04-06-2010 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).