Τί συμβουλές αφήνετε ως διαθήκη στους απογόνους σας, Γέροντα Αρσένιε;
 – Ν’ αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Να προσπαθούμε ν’ αγαπούμε όλο τον κόσμο αδιακρίτως τάξης και πολιτείας  του  καθενός. Ν’ αγαπούμε την πληγή και αυτόν πού μας την προκάλεσε. Να μάθουμε να κερδίζουμε τον Χριστό, μέσω των εχθρών μας.Αυτός μένει κρυμμένος ανάμεσα σ’  αυτούς που μας μισούν. Δεν μπορείς να γίνεις κατοικητήριο τού Χριστού, εάν δεν αγαπήσεις αυτούς, που Τον κρατούν μυστικά και εάν η καρδιά σου δεν γίνει ένας μικρός ουρανός της Αγάπης. Στον Ιησού Χριστό ανήκουν οι πρώτοι καρποί όλων των έργων, αναμφίβολα δέ οι πρώτοι καρποί της αγάπης!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΡΣΕΝΙΟ ΠΑΠΑΤΣΙΩΚ
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/06/blog-post_3928.html