Αποτέλεσμα εικόνας για Ð’Ð¾Ñ ÐºÑ€ÐµÑ ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð˜Ð¸Ñ ÑƒÑ Ð° Ð¥Ñ€Ð¸Ñ Ñ‚Ð°

 Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

  Μοῦ ἀρέσει νά κοιτῶ τήν εἰκόνα τοῦ ἀναστάντα Χριστοῦ μέ τά σύμβολα τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου καί ἐκείνου πού ἔχει τή δύναμη τοῦ θανάτου.
«Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;» (Α Κορ. ιε΄ 55).
Τί ἔνδοξος νικητής! Πόσο σκληρό καί παγκάκιστο ἐχθρό κατάβαλε! Ἕναν ἐχθρό πού καυχόταν γιά τίς νίκες του χιλιάδες χρόνια. 
«Σοί τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν: Ὡσσανά ἐν τοῖς ὑψίστοίς! Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου!»(Ἀπολυτίκιο Κυριακῆς τῶν Βαΐων).
«(Ἐσύ, Χριστέ)… συνανέστησας παγγενῆ τόν Ἀδάμ, ἀναστάς ἐκ τοῦ τάφου» (κανόνας τοῦ Πάσχα, ὠδή στ΄)
https://proskynitis.blogspot.gr/2018/05/blog-post_860.html?m=1