τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. 2070, 01.07.13 

.             Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες διαβάσαμε στὸ διαδίκτυο τὴ συγκλονιστικὴ ἱστορία ἑνὸς Ἀφγανοῦ ποὺ μεταστράφηκε στὴ χριστιανικὴ πίστη. Παραθέτουμε τὰ σημαντικότερα σημεῖα της: «Ὁ Ἀχμὲτ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε σ’ ἕνα χωριὸ τοῦ Ἀφγανιστὰν μέσα στὸν πόλεμο. Οἱ παιδικές του ἀναμνήσεις εἶναι σκόνη, φτώχεια, ὑποχρεωτικὴ ἰσλαμικὴ ἐκπαίδευση σὲ ἱεροδιδασκαλεῖα καὶ πόλεμος. (…) Γιὰ χρόνια δούλευε γιὰ τοὺς Ταλιμπὰν κάνοντας διάφορα πράγματα… Μουσουλμάνος φανατικός, ἀνῆκε στὸ λεγόμενο ριζοσπαστικὸ ἰσλάμ. Κάποια στιγμὴ ὅμως δὲν ἄντεξε ἄλλο αὐτὴ τὴ ζωή, τὴ μιζέρια, τὴ φτώχεια, τὴ βία, τὸν πόνο, τὸν θάνατο ποὺ τὸν ἔζωνε ἀπὸ παντοῦ. Στὰ 23 του πέρασε ἀπὸ τὰ δύσβατα βουνήσια περάσματα (…) στὸ Πακιστὰν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸ Ἰράν. (…) Δούλεψε δύο χρόνια ἐκεῖ καὶ πάντα ‘‘χωρὶς χαρτιὰ’’ ἔφτασε στὰ παράλια τῆς Μικρασίας στὴν Τουρκία».
.            Ἔπειτα ἀπὸ μεγάλη θαλασσινὴ περιπέτεια κατέληξε στὴν Ἀθήνα, ὅπου ἐργάσθηκε μερικὰ χρόνια. Διηγεῖται ὁ ἴδιος πῶς γνώρισε τὴν ἀληθινὴ πίστη: «Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μετὰ τὴ δουλειὰ πήγαινα στὴν ἀρχὴ ἔξω ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες – κάτι μὲ τράβαγε ἐκεῖ – καὶ μετὰ ἄρχισα νὰ μπαίνω καὶ μέσα. Γαλήνευα… Καθὼς τὰ Ἑλληνικά μου γινόταν ὅλο καὶ καλύτερα, θέλησα νὰ μάθω περισσότερα γιὰ τὸν Χριστό. Βρῆκα μιὰ Καινὴ Διαθήκη, ποὺ ὅμως ἦταν σὲ μιὰ γλώσσα ποὺ δὲν καταλάβαινα… (σημ. Ἀρχαῖα Ἑλληνικά). Τελικὰ βρῆκα μία μπλὲ στὰ Ἑλληνικὰ ποὺ εἶχα μάθει. Ἄρχισα νὰ τὴ διαβάζω. (…)
.              Λίγο πρὶν τὸ Πάσχα τοῦ 2013 ἀποφάσισα νὰ ζητήσω νὰ γίνω χριστιανός». Ἔτσι στὶς 5 Ἰουνίου σ’ ἕνα ἁγιορείτικο κελλὶ στὴν περιοχὴ τῶν Καρυῶν «ὁ Ἀχμὲτ ἔγινε Χριστιανός. Πῆρε τὸ ὄνομα Ἀλέξανδρος» («Ρομφαία» 7-6-2013).
.            Ἀναντίρρητα ἡ μεταστροφὴ ἑνὸς μουσουλμάνου ἀπὸ τὴν πλάνη τοῦ Ἰσλὰμ στὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι πολὺ ἐντυπωσιακή. Στὴν παραπάνω περίπτωση συγκινεῖ ἰδιαίτερα ἡ ἄγρυπνη θεία Πρόνοια γιὰ τὴ συγκεκριμένη ψυχή, ἡ ὁποία διασώθηκε ἀπὸ πάμπολλους σοβαροὺς κινδύνους καὶ στὴ συνέχεια καθοδηγήθηκε ὥστε νὰ γνωρίσει τὴν ἀληθινὴ πίστη, ποὺ εἶναι προϋπόθεση τῆς σωτηρίας. Εὐλογητὸς ὁ Θεός!

http://christianvivliografia.wordpress.com

http://agathan.wordpress.com