Π. Σάββας 2010-03-18_Ταπείνωση καί νήψη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν παγίδων τοῦ πονηροῦ _mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 18-03-2010 (Σύναξη σέ νέες).