Ἠλίας Ἄθ. Θεοχαράκης – Θεολόγος

Διαπιστώνουμε ὅτι τὰ τελευταία χρόνια τὸ τατουὰζ (δερματοστιξία) λαμβάνει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις, κυρίως στοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ σὲ μεγαλύτερης ἡλικίας ἀνθρώπους. Ἐμφανίζονται μὲ διάφορες παραστάσεις σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ σώματος. Τὰ προηγούμενα, χρόνια τὰ τατουὰζ ἦταν «προνόμιο» τῶν ναυτικῶν, τῶν φυλακισμένων καὶ ἀτόμων περιθωριακῶν. Σήμερα τὰ βλέπουμε παντοῦ, σὲ ἠθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, μαθητές, Ἀστυνομικούς, Στρατιωτικούς, σὲ ὅλες τὶς τάξεις ἐνίοτε καὶ σὲ ἄτομα ποὺ θεωροῦνται τῆς «ὑψηλῆς κοινωνίας».

Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι ὅλοι αὐτοὶ εἶναι βαπτισμένοι Χριστιανοὶ καὶ τὸ χειρότερο ὅτι κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, θεωροῦν ἑαυτοὺς πολὺ πιστοὺς καὶ τὸ τατουὰζ δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πίστη στὸ Χριστό. Δυστυχῶς τόσο βαθιὰ ἔχει εἰσχωρήσει στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας τὸ πνεῦμα τῆς Παγκοσμιοποίησης. Ἀκοῦμε νὰ λέγεται εἶναι μόδα, τὸ κάνουν ὅλοι, γιατί ὄχι κι’ ἐγώ, ἄλλωστε εἶναι καὶ μία ἔκφραση ἐλευθερίας. Λένε λοιπόν, ἐγὼ ἔκανα τὸν Χριστό, ἐγὼ τὴν Παναγία, ἐγὼ ἕναν Ἄγγελο κ.α. ποῦ ἔχουν σχέση μὲ τὴ θρησκεία μας, δὲν εἶναι ἁμαρτία. Τόσο πολὺ ἔχουν μπερδευτεῖ τὰ πράγματα καὶ ἔχει ἐκκοσμικευθεῖ ὁ σημερινὸς Χριστιανός. Ἔχασε κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν γνήσια ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν πατερικὴ παράδοση. Ὁ Ἀληθινὸς ὅμως Χριστιανὸς… δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ φρόνημα τοῦ κόσμου. Μᾶς τὸ λέει ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς: «Ἐὰν ἐσεῖς ἤσασταν ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλὸν κόσμον καὶ εἴχατε τὴν ἀρμαρτωλὴν ζωὴν τοῦ κόσμου, τότε ὁ κόσμος θὰ σᾶς ἀγαποῦσε, διότι θὰ σᾶς θεωροῦσε ὡς δικούς του. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν εἶσθε ἀπὸ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἐγὼ σᾶς ἐδιάλεξα ἀπὸ τὸν κόσμο, σᾶς μισεῖ (Κατὰ Ἰωάν.Εὐαγγ. Κέφ.15 πάρ.19)». Ὁ Ἀληθινὸς Χριστιανὸς ἀντιστέκεται διαφωνεῖ μ’ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γι’ αὐτὸ καὶ περιθωριοποιεῖται καὶ χαρακτηρίζεται ὡς ὀπισθοδρομικὸς καὶ σκοταδιστής, ἄνθρωπος τοῦ Μεσαίωνα.


Τί μᾶς λέει ὅμως γιὰ τὸ ὅλο θέμα ἡ Ἁγία Γραφή: Ὁποιαδήποτε παρέμβαση ἢ ἀλλαγὴ ἡ ὁποία ἀλλοιώνει τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχει δώσει ὁ πανάγαθος Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, μὲ τόση σοφία καὶ ἀγάπη, «πάντα ἐν σοφία ἐποίησε» (Ψαλμὸς ΡΓ΄, 24), θεωρεῖται προσβολή. Εἶναι σὰν νὰ διορθώνει τὸ δημιούργημα τὸ Δημιουργό τοῦ. Καὶ ὅπως λέει ὁ ἀββὰς Δωρόθεος, «Τὸν ἄνθρωπο τὸν ἔπλασε μὲ τὰ ἴδια Τοῦ τὰ χέρια καὶ τὸν καταστόλισε. Δημιούργησε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα», Θεοῦ, τὸν δημιούργησε καὶ φύσηξε πάνω στὸ πρόσωπό τοῦ πνοὴ ζωῆς. Ἂς μὴν προσβάλουμε τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία πλάστηκε», καὶ συμπληρώνει «ἂς τιμήσουμε τὸ Ἀρχέτυπο».

Ἄλλωστε ὑπάρχει καὶ ρητὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ θέμα τοῦ τατουὰζ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη:
“…καὶ ἐντομίδας οὗ ποιήσετε ἐπὶ ψυχὴ ἓν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὗ ποιήσετε ἓν ὑμὶν ἐγὼ εἴμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν (δὲν θὰ κάμετε ἐντομᾶς στὸ σῶμα σας, οὔτε θὰ χαράξετε γράμματα στὸ δέρμα σας. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σας)” (Λεύ.19, 28).
Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ νομίζουμε ὅτι κάνουμε ὅ,τι θέλουμε τὸ σῶμα μας, ἀδυνατοῦμε ὅμως νὰ ἀντικαταστήσουμε ἕνα μέλος μας ὅταν κοπεῖ σὲ ἕνα ἀτύχημα, ἢ νὰ τὸ διορθώσουμε, ἐὰν εἶναι ἐκ γενετῆς ἀνάπηρο. Ὁ Ἄπ. Παῦλος μᾶς λέγει : «οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα Ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστι;», ὁπότε ὁποιαδήποτε παραποίηση τοῦ σώματός μας ἀποτελεῖ σοβαρότατον ἁμάρτημα. Πῶς θὰ παρουσιασθοῦμε μπροστὰ στὸ θεὸ μὲ τὰ στίγματα τοῦ τατουάζ, τὰ ὁποία μπορεῖ νὰ περιέχουν καὶ σατανικὰ μηνύματα; Τί δικαιολογία θὰ τοῦ ποῦμε ὅταν μᾶς ρωτήσει γιατί καταστρέψαμε τὸ δῶρο πού μᾶς ἔκανε;
Ὅποιος ζεῖ μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ὄχι ἀπὸ συνήθεια, μὲ πνευματικὸ ὁδηγό, συνειδητά, ἀγωνίζεται καὶ Βιώνει τὴν μυστηριακὴ ζωή, καταδιώκει τὴν ἐπίγνωση τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἐνεργοποιεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ πῆρε μὲ τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ Χρίσμα καὶ ἀναγνωρίζει τὰ πνεύματα ἀπὸ ποὺ προέρχονται, ἂν κάνει λάθος ἢ ὄχι στὶς ἐπιλογές του.
Αὐτὴ βέβαια ἦταν ἡ Πνευματικὴ διάσταση τοῦ θέματος. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ Ἰατρικὴ ἄποψη ποὺ διατυπώνουν οἱ ἐπιστήμονες, τὰ Ἰατρικὰ Κέντρα καὶ Πανεπιστήμια. Μᾶς λένε λοιπόν, τὰ τατουὰζ σχετίζονται μὲ κινδύνους γιὰ τὴν ὑγεία, τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὥστε νὰ εἴμαστε πιὸ προσεκτικοὶ στὶς ἐπιλογές μας. Ἡ δερματοστιξία προϋποθέτει λύση τῆς συνέχειας τοῦ δέρματος, δηλαδὴ πληγῆ, ἐξαιτίας αὐτοῦ του γεγονότος μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν ἐπιπλοκές, στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται καὶ ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις, μολύνσεις, μετάδοση νοσημάτων : (τέτανος, ἡπατίτιδα Β, ἡπατίτιδα C) ἐπιπλοκὲς στὴν μαγνητικὴ τομογραφία. Δὲν θὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο, προσπαθῶ νὰ δώσω ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ κατά του ὅλου θέματος πρὶν τὴν ἀπόφαση. Ἀρκεῖ νὰ σκεφθοῦμε ὅτι στατιστικὰ τὸ 70% ὅσων κάνουν τατουὰζ ἀργότερα τὸ μετανιώνουν καὶ θέλουν νὰ τὸ βγάλουν, γεγονὸς ποὺ συνήθως ἀποκρύπτεται, ἴσως μὲ σκοπιμότητα.
Μήπως θὰ ἔπρεπε ἡ πολιτεία ποὺ τὰ τελευταία χρόνια ἐκδηλώνει ἕνα τόσο «προοδευτικὸ» ἐνδιαφέρον γιὰ κάθε περίπτωση μειοψηφίας: ὁμοφυλοφιλία, ἔμφυλες ταυτότητες, ἀλλαγὴ ταυτότητας ἀνηλίκων (15 ἐτῶν καὶ ἄνω), διδαχὴ θρησκειολογίας στὰ σχολεῖα, σύμφωνο συμβίωσης κ.α. νὰ εὐαισθητοποιηθεῖ, νὰ ὁριοθετήσει, νὰ νομοθετήσει ἢ νὰ ἐνημερώσει τοὺς πολίτες της γιὰ τὸ ὅλο θέμα;
Ἂς παραμείνουμε ὅπως μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός. Ὅσο πιὸ ἁπλοὶ εἴμαστε, τόσο περισσότερο ἀρέσουμε στὸ Θεό. Αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο νὰ ἀρέσουμε στὸ Θεὸ καὶ ὄχι στοὺς ἀνθρώπους. Ἔχουμε γιὰ παράδειγμα τὴν Παναγιά μας, καὶ τοὺς ἁγίους μας γιὰ τὸ πὼς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐμφάνισή μας. Ποιὸν τελικὰ θὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστό, ἢ τὴ μόδα; Ἐπειδὴ κάποιοι θέλουν νὰ προβάλουν μέσα ἀπὸ τὴ μόδα διάφορα σύμβολα καὶ ἐπιθυμίες τοῦ σατανᾶ, ἐμεῖς πρέπει νὰ τὰ υἱοθετήσουμε; Ὁ τέλειος στολισμὸς εἶναι ὅπως μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός. Ἐπεμβάσεις κάνουμε στὸ σῶμα μας μόνο γιὰ θέματα ὑγείας.
Κλείνοντας, ἐπιβάλλεται νὰ καταθέσουμε πὼς ὅτι κι’ ἂν κάνει ὁ ἄνθρωπος συγχωρεῖται ἐὰν ὑπάρχει ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ Μετάνοια. Δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ μὴν νικιέται ἀπὸ τὸ Ἄπειρο ΕΛΕΟΣ τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐξαγόρασε μὲ τὸ Τίμιο αἷμα Του στὸ Γολγοθὰ ὅλες τὶς ἁμαρτίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀρκεῖ ὅμως αὐτὸ νὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο γιατί δὲν παραβιάζει τὴν ἐλευθερία κανενός, δέχεται ἅπαντες. Χρειάζεται ὅμως, ἡ συγκατάθεση μὲ τὴν βαθειὰ καὶ ἄδολη ΜΕΤΑΝΟΙΑ καὶ ΑΜΕΣΩΣ ἡ Ἀγάπη τοῦ Ἐνεργεῖ.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/search?updated-max=2017-10-16T23:47:00%2B03:00&max-results=30