Διαβάστε το κείμενο του Π.Αυγουστίνου Καντιώτη  το 1976 που προέβλεψε όλα όσα θα συμβούν σημερα  Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

 Ὁ Χριστόφορος ὁ Καλύβας, ἕνας ἐπιστήθιος φίλος μου, σπουδαία φυσιογνωμία, ἱστορική φυσιογνωμία, μοῦ ἔλεγε πρό ἐτῶν πού συζητούσαμε·

  «Αὐγουστῖνε, δέν κατάλαβες τί θά γίνη; Ὁ σατανᾶς θά μεταχειρίσθή ὅλα τά μέσα γιά νά διαλύσῃ τήν Ἐκκλησία. Θά μεταχειριστῇ εἰς τούς ἔσχατους καιρούς καί ἕνα τελευταῖο ὅπλο.

Θά ντύσῃ παπάδες καί δεσποτάδες πρόσωπα τῆς ἐξουσίας του· θά τούς φορέσῃ ἐγκόλπια καί θά τούς δώσῃ πατερίτσες. Καί διά μέσου αὐτῶν τῶν ἀρχιερέων θά διαλύσῃ τήν Ἐκκλησία».

  Ὁ σατανᾶς θά ἐμφανισθῇ μέ ράσα, μέ ἄμφια, μέ πατερίτσες καί μπαστοῦνες!

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά 

ἀδιέξοδά μας καίἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”.

 Ἐκδόσεις: “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”

Θεσ/νικη 2013