ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΙΣ ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ 19.00-20.00

Τίτλος ὁμιλίας: 31. Τί εἶναι ὁ μαμμωνᾶς τῆς ἀδικίας (Β΄) Ἁγ. Ἀναστασίου Σιναΐτου-Ἐρωταποκρίσεις (12η), 27-5-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, Ἀμπελειές (Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου) Πέλλας.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ , ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.00-01.30
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 20.30- 21.30

Τίτλος κηρύγματος :
Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ Σου Χριστέ, στερέωσόν μου τήν διάνοιαν Α΄ Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου-Ἑορτοδρόμιο