Πνευματικοὶ Λόγοι: Ὅσιος Σεραφεὶμ τῆς Βύριτσα (1866)

«Τουλάχιστον μία φορὰ στὴ ζωὴ μας πρέπει ν’ ἀνάψουμε κερὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ προσβάλαμε, ποὺ ἀπατήσαμε, ποὺ κλέψαμε κάτι, ποὺ χρωστούσαμε καὶ δὲν ξεχρεώσαμε».
Ὅταν κάποιοι παραπονιοῦνταν στὸν Γέροντα ὅτι τοὺς συκοφαντοῦν, ἐκεῖνος ἔλεγε· «Ἂς λένε οἱ ἄλλοι γιὰ μᾶς ἄσχημα λόγια. Ἐμεῖς νὰ προσπαθοῦμε νὰ τὰ κάνουμε ὅλα καλά».
Ὁ Γέροντας ἔλεγε, ὅτι θὰ ἔλθει καιρὸς ποὺ κοντὰ σὲ κάθε πιστὸ θὰ εἶναι σαράντα ἄπιστοι καὶ θὰ τὸν ἱκετεύουν νὰ τοὺς σώσει.
«Ὁ Κύριος μπορεῖ καὶ χίλια χρόνια νὰ περιμένει γιὰ νὰ σωθεῖ ἔστω καὶ ἕνας ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀναπληρωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγγέλων ποὺ ἔπεσαν».
«Καὶ στοὺς πιὸ δύσκολους καιροὺς θὰ μπορέσει εὔκολα νὰ σωθεῖ αὐτὸς ποὺ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ἐπιμέλεια μὲ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ, ἀνεβαίνοντας μὲ τὴν συχνὴ ἐπίκληση τοῦ….ὀνόματος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὴν ἀδιάλειπτη προσευχή».
Ὁ Γέροντας πολλὲς φορὲς ἔλεγε ὅτι πρέπει ὁπωσδήποτε ὁ χριστιανὸς νὰ προσεύχεται γιὰ τοὺς ἐχθρούς του, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἔλεγε τὰ ἑξῆς: «Ὁπωσδήποτε νὰ προσευχόμαστε γιὰ τοὺς ἐχθρούς μας. Ἂν δὲν προσευχόμαστε εἶναι σὰν νὰ ρίχνουμε πετρέλαιο στὴ φωτιὰ καὶ ἡ φλόγα γίνεται ὅλο καὶ πιὸ μεγάλη… Πάντα νὰ εὐχαριστεῖς γιὰ ὅλα, ἀκόμα καὶ γιὰ τὶς θλίψεις τὸν Κύριο καὶ τὴν Παναγία»…
«Θὰ ἔλθει καιρὸς ποὺ ὄχι οἱ διωγμοί, ἀλλὰ τὰ χρήματα καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ του κόσμου θὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ θὰ χαθοῦν ψυχὲς πολὺ περισσότερες ἀπὸ ὅτι τὸν καιρὸ τῶν διωγμῶν…
Ἀπὸ τὴν μία, θὰ χρυσώνουν τοὺς τρούλους καὶ θὰ βάζουν ἐπάνω τους σταυρούς, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη παντοῦ θὰ βασιλεύει κακία καὶ ψεῦδος.
Ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία πάντα θὰ διώκεται. Αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ σωθοῦν θὰ σώζονται μὲ τὶς ἀσθένειες καὶ τὶς θλίψεις. Ὁ τρόπος ποὺ θὰ γίνονται οἱ διωγμοὶ θὰ εἶναι πολὺ πονηρὸς καὶ θὰ εἶναι πολὺ δύσκολο κανεὶς νὰ προβλέψει τοὺς διωγμούς. Φοβερὸς θὰ εἶναι αὐτὸς ὁ καιρός, λυπᾶμαι αὐτοὺς ποὺ θὰ ζοῦνε τότε».
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/03/blog-post_28.html#more