Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
 Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν μετατροπὴ τῆς Θεσσαλονίκης σὲ ἕνα πολυπολιτισμικὸ καὶ πολυθρησκευτικὸ κέντρο ἀναπολώντας τὴν.. ἐποχὴ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, (γιὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ φυσικὰ ὁ ἀξιότιμος κ δήμαρχος ἀγνοεῖ σημαντικὰ πράγματα καὶ καλὰ θὰ κάνει νὰ τὰ μάθει ἔστω καὶ καθυστερημένα), ὀνειρεύεται ὁ ἀξιότιμος δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης, κ Μπουτάρης, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Zaman, (11/8).
Σὰν «αἰχμὴ τοῦ δόρατος» αὐτῆς τῆς Θεσσαλονίκης θεώρει ὁ κ δήμαρχος τὴν περίφημη πλατεία Ἐλευθερίας ἡ ὁποία θεωρεῖται ἱστορικὴ καὶ γιὰ τοὺς Ἑβραίους ποὺ ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησαν γιὰ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Νεοτούρκους, (τοὺς μεγάλους σφαγεῖς τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας), γιατί ἐκεῖ ἀνακηρύχτηκε ἡ λεγομένη «ἐπανάσταση» τῶν Νεοτούρκων τὸ 1908. Ἀλλὰ ὁ ἀξιότιμος κ δήμαρχος δὲν σταματᾶ ἐδῶ. Ἀφοῦ ἀνέλυσε τὸ σχέδιό του γιὰ τὴν πλατεία στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα μὲ πρῶτο στόχο τὴν ἀπομάκρυνση τῆς ἀφετηρίας τῶν ἀστικῶν λεωφορείων, (ἀλήθεια ποῦ θὰ τὰ πάει ;), τόνισε πὼς ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι ἕνα μνημεῖο γιὰ τοὺς Ὀθωμανούς, Ἑβραίους, ἀλλὰ καί…Σλάβους καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Θεσσαλονίκη ποὺ εἶναι κοινὴ κληρονομιὰ ὅλων αὐτῶν (!!!) θὰ γεμίσει μνημεῖα ποὺ θὰ τονίζουν αὐτὴ τὴν κληρονομιά. Στὸ ἴδιο δημοσίευμα ὁ ἀξιότιμος κ. δήμαρχος διαψεύδει κατηγορηματικὰ τὴν ἱστορικὴ ἀναφορὰ ὅτι ὁ Λευκὸς Πύργος κτίστηκε ἀπὸ χριστιανικὲς δυνάμεις, (οἱ ἱστορικὲς πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι τὸ πρῶτο κτίσμα ἦταν ἀπὸ τοὺς Βενετούς), ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Βέβαια ἐδῶ παραλείπει νὰ μᾶς ἀναφέρει ὅτι ἡ ὀνομασία τοῦ ἦταν «Kanli Kule», δηλαδή, «Ματωμένος Πύργος» ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν χριστιανῶν ποὺ….

μαρτύρησαν ἐκεῖ μέσα κυρίως μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὅπου ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῆς πόλης σφαγιάστηκε μὲ τὸν πιὸ ἄγριο τρόπο ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ὅλα αὐτά, ὅπως ἰσχυρίστηκε ὁ κ δήμαρχος, θὰ γίνουν γιὰ νὰ τονιστεῖ ἡ πολυθρησκευτικότητα τῆς πόλης καὶ νὰ προσελκύσει τουρίστες ἀπὸ τὴν Τουρκία ἐνῶ ἀνέφερε ὅτι θὰ ἐπιδιώξει τὴν ἀπ’ εὐθείας σιδηροδρομικὴ σύνδεση Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης.


Ἀλήθεια ὅλα αὐτὰ τὰ ὡραῖα ἐπιβεβαιώνουν γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὅτι ὁ ἀξιότιμος κ δήμαρχος μᾶλλον δὲν ζεῖ στὴν σημερινὴ ἐποχὴ μὲ τὰ ἑκατομμύρια φανατικῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν ποὺ ἔχουν κατακλείσει τὴν χώρα, ἀλλὰ μᾶλλον πιστεύει ὅτι βρίσκετε στὴν… Ὀθωμανικὴ ἐποχή. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη φαίνεται πὼς ἀγνοεῖ  βασικὰ πράγματα. Ἂν διαβάσει λίγη ἱστορία γιὰ τὴν πόλη τοῦ τὴν Θεσσαλονίκη, θὰ καταλάβει ὅτι ἡ δῆθεν πολυπολιτισμικότητα τῆς εἶναι ἕνα πολὺ ὡραῖο παραμύθι. Ἡ Θεσσαλονίκη δὲν ἦταν πολυπολιτισμικὴ ἀλλὰ πολυ-γκέτο πόλη καὶ ἡ κάθε κοινότητα ἦταν αὐστηρὰ περιχαρακωμένη στὰ ὅρια τῆς ἐνῶ κάθε ἀπόπειρα γιὰ σύναψη σχέσεων μὲ σκοπὸ τὸν γάμο ἀπὸ μέλη διαφορετικῶν κοινοτήτων ἦταν ἀπὸ τὴ ἀρχὴ βαριὰ καταδικασμένη, (ἂς θυμηθεῖ τὴν κάπως νεότερη ἱστορία τῆς βίλας Μπιάνκας καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν Ἑβραίων ὅταν μία ἑβραιοπούλα θέλησε νὰ παντρευτεῖ ἕνα Ἕλληνα ἀξιωματικό). Μάλιστα οἱ Ἑβραῖοι ἦταν ἴσως οἱ πιὸ ρατσιστὲς ἀπὸ τὶς ἄλλες κοινότητες ἀφοῦ ἀκόμα καὶ μέχρι σήμερα οἱ ἐπιμιξίες παρὰ τὶς ἐξαιρέσεις θεωροῦνται σὰν κατὰ τὸ ἀπόβλητο, (στὸν πόλεμο βέβαια ἔγιναν πολλοὶ μεικτοὶ γάμοι γιὰ λόγους σωτηρίας τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τοὺς γερμανούς).
Ὁ κ. Μπουτάρης ἂς κοιτάξει καλύτερα νὰ λύσει τὰ χρονίζοντα προβλήματα τῆς πόλης μὲ ἕνα μετρὸ ποὺ ἔχει καταντήσει τὸ γεφύρι τῆς Ἄρτας βασανίζοντας τὴν ἀγορὰ καὶ τοὺς κατοίκους τῆς πόλης, μὲ τὰ σκουπίδια ποῦ συχνὰ πλημμυρίζουν σὰν γραφικὸ στοιχεῖο τοὺς δρόμους,   μὲ τὴν παραλία ποῦ στὸ μεγαλύτερο μέρος παραμένει χρόνια ἀποκλεισμένη γιὰ τὰ ἔργα ποῦ ἀκόμα νὰ τελειώσουν, (ἀλήθεια ἔχετε δεῖ παραλία ποῦ μπροστά της νὰ κτίζουν «προστατευτικὰ» τείχη ἀποκλείοντας τὴν θέα τῆς θάλασσας ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ;)  καὶ τόσα ἄλλα. Ἂν βέβαια θέλει νὰ ξαναβγεῖ δήμαρχος ἂν καὶ αὐτὸ τὸ ὄνειρο μᾶλλον ἀπομακρύνεται ὅλο καὶ περισσότερο.

orthodoxia-ellhnismos.gr