Τρία πράγματα φοβοῦμαι:
Τόν φθόνο τῶν δαιμόνων·
τήν δυσωδία τῶν τῶν λογισμῶν·
τήν ἀποστροφή τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ,
καί τό τέταρτο: τήν αἰσχύνη τῆς ψυχῆς μου
κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

 πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο