Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

Γερμανοί ἀπό τό χωριό μέ πήγανε στό δάσος ἐκεῖ νά μέ σκοτώσουν καί πῆραν καί τόν ἀδελφό μου, ἤμασταν (τότε) στό ἀμπέλι μας καί περάσαμε ἀπό ἕνα ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς πού ἔχουμε ἐκεῖ στό χωριό μας καί ἔκανα τόν σταυρό μου καί λέω:

«Ἁγία μου Παρασκευή, ἐγώ ἀπό παιδί ἐρχόμουνα καί σέ εὐλαβούμουνα πολύ”, τήν νύχτα περνοῦσα στίς 02:00΄ ἡ ὥρα καί ἔλεγα, “ἁγία Παρασκευή, ὁ Ἰάκωβος εἶμαι”. Εἶχα τόση εὐλάβεια, μέ συγχωρεῖτε, νά καθόμουν μιά μέρα στήν ἐκκλησία, δέν κουραζόμουνα, μοῦ ἔφτανε νά ἀνάβω τά καντηλάκια, νά προσεύχωμαι, νά θυμιάζω καί νά βλέπω τήν ἁγία Παρασκευή. Πολλές φορές ἤταν ζωντανή ἡ Χάρη της, βέβαια ἐγώ φοβόμουν καί ἔλεγα:Νά μήν παρουσιαστῆς μπροστά μου σάν γυναῖκα ὅπως εἶσαι, ἀλλά νά ᾿δῶ τήν σκιά σου”.

Πολλές φορές ὅμως, ἦταν ζωντανή ἡ Χάρη της. Ἔλειπε ἀπό τήν εἰκόνα ὅταν περάσαμε μέ τούς Γερμανούς, καί ἐγώ νόμιζα ὁ καϋμένος πώς ἤτανε ἐκεῖ ἀπ᾿ ἔξω καί τήν εἶδα, λοιπόν, μία γυναῖκα μαυροφόρα μέρα μεσημέρι καί ἔλεγα:

Φαίνεται ἡ Ἁγία Παρασκευή τό βράδυ ξέχασε νά πλύνη τό πιάτο της πού ἔφαγε καί τό λαμπογυάλι της, μέ συγχωρεῖτε, καί τό καντήλι της καί τώρα τά πλένει ἐκεῖ πέρα”, ποῦ νά ἤξερα ἐγώ ὅτι οἱ Ἅγιοι δέν τρῶνε καί δέν πλένουν ποτήρια καί πιάτα, λοιπόν, καί ἀμέσως σηκώθηκα καί ἔφυγα, προσκύνησα καί λέω:

Ἁγία μου Παρασκευή, φεύγω τώρα γιατί μέ παίρνουν οἱ Γερμανοί, ἔλα μαζί μου νά μέ βοηθήσης”.

»Πήγαινα σέ ἕνα αὐτοκίνητο μέσα. Ἐγώ οὔτε αὐτοκίνητο δέν ἤξερα καλά – καλά τί ἤτανε, τό αὐτοκίνητο 27 χρονῶν τό εἶδα. Ὅταν μᾶς πῆγαν ἐκεῖ βοήθησε ἡ Χάρη τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς μέ τήν προσευχή. Ἡ προσευχή ἔχει μεγάλη δύναμη καί μέ βοήθησε ἡ Ἁγία καί ἀπό τούς Γερμανούς γλύτωσα, ἀπό τούς Ἰταλούς γλύτωσα, ἀπό τούς ἀντάρτες γλύτωσα, ἀπό τούς Τούρκους γλύτωσα,…. τώρα εἶμαι στό Μοναστηράκι τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ. Τώρα ὅ,τι καί νά μέ κάνουν, νά μέ σφάξουν, ὅ,τι καί νά μέ κάνουν θά πάω κοντά στόν Χριστό. Μόνο νά μᾶς φωτίζη ὁ Θεός νά ἔχουμε τήν πίστη μας, νά ἔχουμε τήν ὁμολογία μας στόν Χριστό καί νά μᾶς βοηθᾶ πάντοτε ἡ Χάρις Του».

Συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ὀρθόδοξο βίωμα 4

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Κεντρηκή διάθεση: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Θεσσαλονίκη:

Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, Τ.Κ. 54628, ΤΗΛ. 2310 552207

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία που διαθέτει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/