(Α΄ Πέτρ. β΄: 21)

«Μεγάλο πράγμα τό Βάπτισμα. εἶναι συγχώρεση γιά τά ἁμαρτήματα. Θάνατος τῆς ἁμαρτίας. Ἀναγέννηση γιά τήν ψυχή. Ἔνδυμα φωτεινό. Ἅγια καί ἀνεξίτηλη σφραγίδα. Ὄχημα πού φέρνει στόν Οὐρανό. Πραγματική ἀπόλαυση τῆς μακαριότητας τοῦ Παραδείσου. Ἐγκαθιστᾶ στήν ψυχή μας τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Εἶναι χάρισμα υἱοθεσίας».

(Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Κατήχηση ΙΑ΄- Φ19δ, 61)