ΤΟ ΒΑΒΕΛΕΙΟ ΣΥΝΟΘΥΛΕΥΜΑ  ΤΟΥ  BOSE, ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΣΤΩΝ » ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 
Του Β. Χαραλάμπους,  θεολόγου
 
Η  αυτοκαλούμενη ‘’μοναστική’’ κοινότητα του Bose  (Monastero di Bose), είναι μια οικουμενιστική κοινότητα, την οποία έχει ιδρύσει ο παπικός Enzo Bianchi το 1965.  Η οικουμενιστική  αυτή κοινότητα  αριθμεί πάνω από 80 μέλη διαφόρων δογμάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται, από πλευράς οικουμενιστικών ατοπημάτων.
  Πέραν των άλλων απαραδέκτων στην ιδιωτική αυτή ένωση, είναι και το επίσης λυπηρό γεγονός, ότι αποτελεί μια μεικτή κοινότητα, από άνδρες και γυναίκες.  Έχει δολίως αποκληθεί ‘’μοναστική’’ και έτσι παρουσιάζεται στην ‘’ομώνυμη’’ ιστοσελίδα της Monasterodibose.it. 
Στην ουσία με βάση το Βατικάνειο «Κώδικα  Κανονικού Δικαίου» (Codise di Diritto Canonico), είναι μια «Ιδιωτική ένωση πιστών» (Associazone private di fedeli).  Όπως αναφέρει ο (Βατικάνειος) Κώδικας Κανονικού Δικαίου (Codise di Diritto Canonico) στα άρθρα 114, 116, 117 και 322 με τα οποία έχει συσταθεί η κοινότητα του Bose, είναι ξεκάθαρα «Ιδιωτική ένωση πιστών» (Associazone private di fedeli).  Όμως προς τα έξω παρουσιάζεται ως ‘’μοναστική’’ κοινότητα.  Γιατί ‘’μοναστήρι’’ λοιπόν καλούν την βαβέλειο αυτή κοινότητα;
Αν σταθούμε ιδιατέρως στο άρθρο 322 του (Βατικάνειου) Κώδικα Κανονικού Δικαίου (Codise di Diritto Canonico), θα παρατηρήσομε ότι αν και στην παράγραφο 1 αναφέρει ότι «Μια ιδιωτική ένωση από πιστούς Χριστιανούς μπορεί να αποκτήσει νομική προσωπικότητα, με επίσημη απόφαση της αρμόδιας εκκλησιαστικής αρχής…», στην παράγραφο 2 σημειώνεται σαφέστατα το εξής:  «Ωστόσο η έγκριση του καταστατικού δεν αλλάζει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της ένωσης» (Tuttavia l’ approvazione degli statuti non cambia la natura private dell’ associazione).  Γι’ αυτό πρέπει να καλείται «Ιδιωτική ένωση πιστών» (Associazone private di fedeli) και όχι  ‘’Μοναστήρι’’ του Bose (Monastero di Bose). Η ιστοσελίδα της κοινότητας αυτής σκοπίμως όμως, καλείται Monasterodibose.it, ονομασία η οποία παραπέμπει σε μοναστηριακή κοινότητα. 
Και παρατηρείται το φαινόμενο ο παπικός «ηγήτωρ» Enzo Bianchi, της  βαβελείου αυτής οικουμενιστικής κοινότητας, να καλείται Ηγούμενος ή επί το λογιότερο ολίσθημα,  από κάποιους Καθηγούμενος.  Ο Enzo Bianchi  είναι γνωστός από την αρθρογραφία του στις  Ιταλικές ειδησιογραφικές εφημερίδες, La Stampa, Avvenire, La Repubblica, Famiglia Christiana, καθώς και στις Γαλλικές  Croix και LaVie.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Enzo Bianchi  έχει διοριστεί από τις 22 Ιουλίου 2014, από τον Πάπα Φραγκίσκο στο Ποντιφικό Συμβούλιο για την Προώθηση της Χριστιανικής ενότητας. 
Στο λεγόμενο ‘’εορτολόγιο’’ του Bose, το οποίο τιτλοφορείται «Εκκλησίες  θυμηθείτε», τις οποίες καλεί «διάφορες παραδόσεις», αναφέρει ποιόν εορτάζει την ημέρα εκείνη η κάθε μια των καλουμένων από τους παπικούς ‘’παραδόσεων’’.  Απευθύνεται πρωτίστως στους Δυτικούς καθολικούς (Παπικούς) για λόγους ευνοήτους, στους Κόπτες και τους Αιθίοπες, στους Λουθηρανούς, στους Μαρωνίτες,  στους Παλαιοκαθολικούς και στους Ορθόδοξους Χριστιανούς και Έλληνες Καθολικούς (Ουνίτες).  Θα πρέπει να παρατηρηθεί παρενθετικά ότι στη σκόπιμη ομαδοποίηση αναφέρεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τους ελληνο-καθολικούς (Ουνίτες).  Κατ’ αρχή προς τι η χρήση όρου ελληνο-καθολικοί για τους Ουνίτες;  Ούτε Έλληνες είναι, ούτε και Καθολικοί Χριστιανοί.  Υπάρχει οιαδήποτε σχέση με εθνικό χρωματισμό;  Είναι παπικοί ελληνικής καταγωγής;  Φυσικά για ευνόητους λόγους, γίνεται χρήση του ονόματος τούτου.  Θέτουν κατά απαράδεκτο τρόπο τον εθνικό αυτό  χαρακτηρισμό.  Τώρα όσο αφορά το βεβέλειο «εορτολόγιο», που προβάλλεται ιστοσελίδα της κοινότητας Monasterodibose.it, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα την παπική δολιότητα. 

Η συνολική θεματολογία των οιυμενιστικών εκδηλώσεων και των συνεδρίων που πραγματοποιούνται στο Βose, σκοπό έχουν να καταδείξουν ότι οι δογματικές διαφορές αποτελούν απλά διαφορετικές παραδόσεις.  Τούτο άλλωστε υπονοείται και από τα κατά καιρούς παπικά κελεύσματα, όπου οι δογματικές διαφορές καλούνται σκοπίμως εκκλησιαστικά έθιμα.  Εξάλλου όπως προαναφέρθηκε ο Enzo Bianchi,  έχει διοριστεί από τις 22 Ιουλίου 2014 από τον Πάπα Φραγκίσκο στο Ποντιφικό Συμβούλιο για την Προώθηση της Χριστιανικής ενότητας.  Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος  σχολιασμός, θεωρείται περιττός.

http://aktines.blogspot.gr/2014/10/bose.html