«Σέ μιά ἀπ’ τίς ἐπισκέψεις τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς +1966) στό βιβλιοπωλεῖο, ὁ Εὐγένιος τοῦ εἶχε κάνει μιά ἐρώτησι, ἡ ὁποία τόν προβλημάτισε:
“Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἔχει κηρυχθῆ σχεδόν σ᾽ ὅλους τούς λαούς στόν κόσμο αὐτό. Μήπως αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχει φθάσει τό τέλος τοῦ κόσμου, ὅπως λένε οἱ Γραφές;”(Μθ 24, 14).

“Ὄχι”, ἀπάντησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος.
“Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά κηρυχθῆ σ᾽ ὅλες τίς γλῶσσες ἀνά τόν κόσμο, μέ Ὀρθόδοξο πνεῦμα. Τότε μόνο θά ἔλθη τό τέλος τοῦ κόσμου”»(R, 516).
 
Ἀπό τό βιβλίο:
Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός Ωρωπός 2016
 
https://greekflowersoforthodoxy2.blogspot.com
 
 
https://proskynitis.blogspot.com/2022/12/blog-post_53.html