Η εικόνα ίσως Ï€ÎµÏ Î¹Î­Ï‡ÎµÎ¹: φυτό, Ï…Ï€Î±Î¯Î¸Ï Î¹ÎµÏ‚ Î´Ï Î±ÏƒÏ„Î·Ï Î¹ÏŒÏ„Î·Ï„ÎµÏ‚ και Ï†Ï ÏƒÎ·

 Το Κάθισμα της Παναγίας Πορταιτισσας. Σε εκείνο το σημείο ο Άγιος Γαβριήλ το 1004, εναπόθεσε την Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας, όταν αυτή εμφανίστηκε στην θάλασσα κατά θαυμαστό τρόπο…