Η κάθε θλίψις όπου μας γίνεται, είτε εξ’ ανθρώπων, είτε εκ του πονηρού, είτε εκ της φύσεως, πάντοτε έχει εντός αυτής κλεισμένον και το ανάλογον κέρδος.

Και οποίος την περνά δι’υπομονής λαμβάνει την πληρωμήν απ’ εδώ τον αρραβώνα κακείθεν το τέλειον.

Χρεία λοιπόν της υπομονής καθάπερ άλας εν φαγητώ.Άλλος δρόμος δεν είναι του να κερδήσωμεν, να πλουτήσωμεν να βασιλεύσωμεν.

Αυτόν το δρόμον ο Χριστός μας τον εχάραξε.

Και ημείς όσοι τον αγαπούμεν οφείλομεν διά την αγάπην του να ακολουθούμεν.

Αν και μας είναι πικρόν τοαψίνθιον, αλλ’ όμως καθαρίζει το αίμα και υγιαίνει το σώμα μας.

Το αυτό και με τους πειρασμούς και τες θλίψεις…

 ***http://www.diakonima.gr/2014/08/18/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%BB%CE%AF%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86-%CE%BF-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87/