Πρέπει να κηρύττουμε σταθερά και γενναία το Λόγο του Θεού, να είμαστε ομολογητές του Χριστού. Το μαρτύριο για το Χριστό είναι η μέγιστη τιμή.
Ιερομάρτυρας και ομολογητής πατήρ Δανιήλ Συσόεφ