ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ. ΑΡΧΙΜ ΣΆΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.
ΤΟ ΝΑ ΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΣΚΑ-ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑ
Τό προσωπείο – μάσκα εἶναι:
1) Βλασφημία στό Αγιο Πνεῦμα πού κατοικεῖ στον ναό. Εἰσάγει τήν ἀμφιβολία καί τήν ἰδέα ὅτι μπορεῖ ὁ πιστός νά μολυνθεῖ ἀπό τόν ναό ἤ τόν ἀδελφό του μέσα στόν ναό.
2)Απαξίωση τοῦ κατ’ εἰκόνα, κάλυψη τῆς εἰκονας τοῦ Χριστοῦ, πού κατ΄ ἐξοχήν φανερώνεται στό πρόσωπό μας.
3) Παραβίαση τοῦ 62ου Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού ἀπαγορεύει νά φορᾶμε προσωπεῖα.
4)Παραβίαση τῆς ἐντολῆς πού μᾶς λέγει ὅτι «ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπω» νά λατρεύουμε τόν Θεό καί νά βλέπουμε τήν Δόξα Του κοινωνόντας πρόσωπο πρός πρόσωπο μέ τόν Κύριο καί μέ τούς ἀδελφούς μας.
5) Αλλοιωση της ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Π.χ μέ τήν μάσκα εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐκπλήρωση τοῦ λειτουργικοῦ ἀσπασμοῦ στήν Θ. Λειτουργία, καθώς καί τοῦ ἀσπασμοῦ τῶν Ἁγίων εἰκόνων, τῆς χειρός τοῦ ἱερέως καί τῶν Ἁγίων λειψάνων. Ὅλα αὐτά εἶναι ἐντολές τοῦ Κυρίου Ο Οποίος μᾶς δίδαξε πῶς νά τελοῦμε τήν Θ. Λειτουργία. Ἐπίσης επισης εἶναι παραβίαση τῶν ἐντολῶν του Αγίου Πνεύματος τῶν Ἁγίων ΠατέρωνὍποιος το Οποιο όρισε ότι όποιος δέν ἀσπάζεται μέ τά χείλη του τίς Ἅγιες Εἰκόνες ἀφορίζεται (Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος)
6) Η θεία λατρεία θυμίζει καρναβάλι και πληττεται ἡ εὐλάβεια γενικώς και κατ’ εξοχήν κατά τήν Θ. Κοινωνία. Μέ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ στά χείλη πῶς μπορεῖ μετά αὐτός πού κοινώνησε νά φορέσει τήν μάσκα;
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΙΚΑ:
ΤΟ ΝΑ ΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΙΟ-ΜΑΣΚΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΝΑΙ
Α)ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
Β)ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (ΔΟΓΜΑ) ΚΑΙ ΖΩΗ( ΗΘΟΣ)
Γ)ΑΛΛΟΙΩΣΗ- ΓΕΛΟΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ.
Δ) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞΊΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΔΥΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΆΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΦΈΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΟΝΑ ΤΟΥ
Ε) ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑ
ΤΩ ΔΕ ΤΡΙΑΔΙΚΩ ΘΕΩ ΗΜΩΝ
ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
 ΑΡΧΙΜ ΣΆΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΊΤΗΣ.
Wearing a mask/face cover in the temple of God, is blasphemy to the Holy Spirit, it is unfaithfulness and impiety.
IN THE GLORY OF OUR HOLY GOD IN TRINITY
Archim. Fr. Savvas Hagioreites
 
Wearing a mask/face cover in the temple of God is blasphemy to the Holy Spirit, it is unfaithfulness and impiety.
The face cover/ mask is:

1. Blasphemy to the Holy Spirit who resides inside the temple. It introduces doubt and also the idea that the faithful may become infected from the temple or from his brother inside the temple.
2. It is contempt to the ‘in the image’, it is a cover of the image of Christ, which eminently appears on our face.
3. It is violation of the 62nd Canon of the Quinisext Ecumenical Council which prevents us from wearing face masks.
4. It is violation of the commandment which states that we ought to worship God “having our face uncovered ”, so that we see His Glory, communicating thus with our Lord and with our brothers face to face.
5. It is distortion of the ORTHODOX WORSHIP .E.g., it is impossible to fulfill the liturgical act of kissing in the Divine Liturgy and also the kissing of the Holy icons, of the priest’s hand and of the Holy relics, while wearing a mask. All of the above are commandments of the Lord, Who taught us how to officiate the Divine Liturgy. Additionally, it is violation of the commandments of the Holy Spirit of the Holy Fathers, who determined that he who doesn’t kiss the Holy icons with his lips, becomes excommunicated (VII Ecumenical Council).
6. The Divine Worship is reminiscent of carnivals. Reverence is affected in general and more specifically during the Holy Communion. How can he who has just had communion, with the blood of Christ on his lips, wear a mask?
CONCLUSION
WEARING A FACE MASK INSIDE THE HOLY SPACE OF THE CHURCH IS:
1. BLASPHEMY TO THE MOST HOLY TRIUNE GOD.
2. VIOLATION OF THE ORTHODOX FAITH (DOGMA) AND LIFE ( ETHOS).
3. DISTORTION AND MOCKERY OF THE ORTHODOX WORSHIP.
4. VIOLATION AND CONTEMPT OF OUR CHRIST WHOM WE WORE THROUGH THE HOLY
BAPTISM AND WE CARRY HIS IMAGE.
5. UNFAITHFULNESS AND IMPIETY.
TO OUR TRIUNE GOD
GLORY TO THE AGES
ARCHIM. FR. SAVVAS HAGIOREITES