Είναι πολλοί τώρα εκείνοι πού επιδιώκουν νά τά διαλύσουν όλα, οικογένεια,νεολαία,Εκκλησία. Τό νά ενδιαφέρεται κανείς τώρα καί νά ανησυχή γιά τήν κατάσταση στήν οποία βρίσκεται τό έθνος μας είναι ομολογία,γιατί ή Πολιτεία τά βάζει μέ τόν Θείο νόμο.Ψηφίζει νόμους ενάντιους στόν νόμο τού Θεού.
Άγιος Παΐσιος