Το πνεύμα το Ορθόδοξον είναι το αληθές 

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο μακαριστός Γέροντας Πορφύριος (1906-1991) δεν έκανε δημόσια κηρύγματα και ομιλίες. Όμως έκανε άπειρες προσωπικές συνομιλίες και συζητήσεις με τα πνευματικά του παιδιά και τους επισκέπτες του. Σ’ αυτές δίδασκε τις αλήθειες της πίστεως μας και της πνευματικής εν Χριστώ ζωής κατά τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες, την πνευματική κατάσταση και τις δυνατότητες του εκάστοτε συνομιλητού του. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει προσαρμογή της διδασκαλίας, αλλά απλώς προσαρμογή της μεθόδου, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου: «πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ’ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι.» (Ιω. ι’, στ. 12) και του Αποστόλου: “γάλα σας πότισα και όχι στέρεα τροφή, γιατί ακόμη δεν μπορούσατε, αλλ’ ούτε ακόμη μπορείτε» (Α’ Κορ. γ’ 2).

Αυτές οι προσωπικές διδαχές, όπως διατηρήθηκαν στη μνήμη και μερικές φορές στις σημειώσεις των συνομιλητών του, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται και να τυπώνονται σε βιβλία, όπως αυτά που εκδώσαμε ήδη (Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Μαρτυρίες και εμπειρίες, δ’ έκδ. 1994, Αν. Τζαβάρα, Αναμνήσεις από το Γέροντα Πορφύριο, ε’ έκδ. 1994) και τα άλλα που ετοιμάζομε, από τα οποία ένα ελπίζομε να κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο τού 1995 (Κων. Γιαννιτσιώτη, Κοντά στο Γέροντα Πορφύριο, ένα πνευματικοπαίδι του θυμάται). Εκτός όμως από τις διδαχές του που διατηρήθηκαν στη μνήμη ή σε σημειώσεις, υπάρχουν και μερικές που έχουν διατηρηθεί ηχογραφημένες. Οι ηχογραφήσεις έχουν γίνει από τους συνομιλητές του ή κάποιο παρευρισκόμενο και πολλές απ’ αυτές μας έχουν παραδοθή, σύμφωνα και με την επιθυμία του μακαριστού Γέροντος Πορφυρίου, που ώρισε με την ιδιόγραφη διαθήκη του το Ησυχαστήριο μας υπεύθυνο για κάθε τι που τον αφορά, και έτσι και για τον έλεγχο, την ενδεχόμενη έκδοση και την σχετική ευθύνη της κυκλοφορίας ή όχι αυτών των συνομιλιών του, αναλόγως με το περιεχόμενο τους.

Μερικές από τις ηχογραφημένες αυτές συνομιλίες έχουν γενικώτερο ενδιαφέρον και είναι χρήσιμες και ωφέλιμες και γι’ αυτό, πιεζόμενοι κι από πολλούς χριστιανούς, αρχίσαμε να τις εκδίδουμε σε βιβλία συνοδευόμενα από κασέττες. Κατά την έκδοση των κασεττών αφαιρέσαμε τη φωνή των συνομιλητών τού Γέροντος, επειδή αυτή μπορεί να φανερώσει την ταυτότητά τους, πράγμα που για διάφορους λόγους δεν είναι τώρα τουλάχιστον ενδεδειγμένο. Ήδη έχομε εκδόσει τα βιβλία: Ο Χριστός είναι το πάν και Ιησού γλυκύτατε και τώρα κυκλοφορούμε και το βιβλίο Το Πνεύμα το Ορθόδοξον είναι το αληθές με τις σχετικές κασέττες.
Η κασέττα, που συνοδεύει αυτό το μικρό βιβλίο περιέχει δύο συνομιλίες του Γέροντος Πορφυρίου. Η πρώτη έγινε με κάποιους νέους που είχαν ελκυσθή από τις ανατολικές θρησκείες. Η δεύτερη με κάποιους αγιορείτες πατέρες, που έχουν ελκυσθή από το Χριστό μας.


Στην πρώτη, που έγινε το Σεπτέμβριο του 1989, ο Γέροντας αρχίζει απαγγέλλοντας το Πιστεύω, δηλώνοντας έτσι κατηγορηματικά και αναμφισβήτητα ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός και ότι δεν έχει καμμιά σχέση με τις άλλες θρησκείες και διδασκαλίες, μερικοί οπαδοί των οποίων τον σεβόταν ως δάσκαλο. Οι επισκέπτες, με τούς οποίους έγινε αύτη η συζήτηση, είναι από αυτούς που τον σέβονταν και τον αγαπούσαν πολύ και που ακόμη τον αγαπούν. Για να μη νομίσουν όμως ότι, επειδή τους δεχόταν με αγάπη, (όπως δεχόταν όλους άλλωστε), παραδέχεται και τις πεποιθήσεις ή έστω τις αναζητήσεις τους, τους εξηγεί με σαφήνεια ότι μόνο «το πνεύμα το ορθόδοξον είναι το αληθές» και ότι «τα άλλα είναι πνεύματα πλάνης». Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως αυτής ο Γέροντας αναπτύσσει μερικές σπουδαίες αλήθειες της πίστεώς μας, που είναι χρήσιμες για όλους μας.

Στη δεύτερη, που έγινε στις 17 – 4 -1989, ο Γέροντας Πορφύριος συνομιλεί με μια ομάδα μοναχών του Αγίου Όρους, οι οποίοι του είχαν φέρει για προσκύνηση τεμάχιον Τιμίου Ξύλου από το Σταυρό του Κυρίου. Ένας τρίτος επισκέπτης, που προσήλθε κι’ αυτός να προσκυνήσει, ηχογράφησε το μέρος της συνομιλίας, στο οποίο παρευρέθη.
Ελπίζομε ότι η έκδοση αυτή θα ωφελήσει πολύ και παρακαλούμε εύχεσθε να ευδοκήσει ο Κύριος να συνεχισθή η προσπάθεια, εφ’ όσον είναι σύμφωνη με το άγιον θέλημα Του.


ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
συνεχίζεται…

http://www.oodegr.com/oode/biblia/pneyma_orthodoxo1/pnevma_orthodoxo1.htm