ΕΙΠΕ ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος

-Ἔρχεται καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ τρελλαθοῦν

 καὶ ὅταν δοῦν κάποιον ποὺ δὲν εἶναι τρελὸς

θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του
καὶ θὰ τοῦ ποῦν “εἶσαι τρελός”,
ἐπειδὴ δὲν εἶναι ὅμοιος μ᾽ αὐτούς.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

Κανείς συνετός ἄνθρωπος ἄς μή θεωρεῖ

μικρό τό ἁμάρτημα τοῦ ψεύδους,

διότι τό Πανάγιον Πνεῦμα ἐξέδωσε ἐναντίον του τήν πιό φοβερή ἀπόφαση:
“Ἀπολεῖς πάντας τούς λαλοῦντας τό ψεῦδος” ( Ψαλμ. ε’7 ),
ὅπως λέει ὁ Δαυΐδ πρός τόν Θεόν.
Καί ἐάν συμβῆ αὐτό,
τί πρόκειται νά πάθουν ἐκεῖνοι
πού συρράπτουν ἐπιπλέον τό ψεῦδος μέ τούς ὅρκους;