Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία τί ήταν; Πόσοι και πόσες σαν την Οσία Μαρία, δεν υπήρξαν αμαρτωλοί άνθρωποι, που έγιναν άγιοι κατόπιν! Γι’ αυτό κανείς να μην απελπίζεται, αλλά να προσέρχεται με Μετάνοια στον Πνευματικό, που με τον λόγο του μπορεί να οικειώσει τον αμαρτωλό με τον Θεό, να τον δικαιώσει αυτοστιγμεί. ”Ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γής, ἔσται λελυμένα καὶ ἐν τῷ οὐρανῶ. Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔχει σὲ συγκεχωρημένον καὶ λελυμένον καὶ ἐν τῷ νῦν αἰώνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι”. Αυτομάτως το ”κομπιούτερ” του Θεού χτυπάει μηδέν αμάρτημα και συγχρόνως ανοίγεται η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών.
Ο Νυμφώνας του Χριστού δέχεται τον άνθρωπο, τον προηγουμένως μη έχοντα ”λελαμπρυσμένον” τον χιτώνα της ψυχής. Γι’ αυτή τη μεγάλη Ευσπλαγχνία του Θεού ας Τον ευχαριστήσουμε, ας Τον προσκυνήσουμε με όλη την ευγνωμοσύνη της ψυχής μας. Εάν ο Θεός δεν ήταν τόσο απείρως Εύσπλαγχνος, ουδείς ο σωζόμενος. Κανείς δεν θα σωζόταν, διότι ουδείς υπάρχει ή υπήρξε επί της γης άμεμπτος και χωρίς σφάλμα και κηλίδα. Ουδείς μπορεί να καυχηθεί ότι διετήρησε την καρδιά του άμεμπτη και καθαρή. Η Ευσπλαγχνία του Θεού όμως είναι τόσο δραστική, το φάρμακο αυτό είναι τόσο φοβερό και τρομερό, που εξαλείφει τα πάντα. Κάνει τρομερές επεμβάσεις, απίθανες εγχειρήσεις και σώζει τον άνθρωπο από βέβαιο ψυχικό θάνατο.

 

Άγιος Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης († 8 Δεκεμβρίου 2019, ένας χρόνος από την κοίμησή του).