Π. Σάββας 2009-06-26_ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ_2_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-06-2009 (Θερινές Συνάξεις 2009).