Το Χριστιανικό Ορθόδοξο Σύνταγμα
 
Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.
 
Η ζώσα Ορθόδοξη παράδοση αποτελεί συστατικό στοιχείο του Ελληνο-Ορθόδοξου πολιτισμού μας, γεγονός το οποίο βεβαιούται και από την μακράν Συνταγματική μας παράδοση αρχής γενομένης εκ της ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους.
 
Ως εκ τούτου λοιπόν καθίσταται απολύτως αναγκαίο, οι επιγενόμενοι Έλληνες να λαμβάνουμε γνώση, περί των κατορθωμάτων των προγόνων μας, οι οποίοι με θυσιαστική αυταπάρνηση, της ιδίας της ζωής τους, δηλονότι επαναστάτησαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδας, με γνώμονα την Ελευθερία και την ίδρυση ενός ανεξαρτήτου εθνικού Κράτους.
 
Εν προκειμένω, η έννοια της πίστεως, αντανακλάται εις την θυσιαστική αυταπάρνηση των προπατόρων οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια της ελευθερίας, εξ αυτού του λόγου, η ζώσα Ορθόδοξη παράδοσή μας αποτελεί την βασική κατευθυντήρια γραμμή εισέτι και εις την προμετωπίδα της Συνταγματικής εννόμου τάξεως, ανεξαρτήτως, του ότι οι σύγχρονοι πολιτικοί μας, καθίστανται φορείς άλλων «φιλοσοφικών θεωριών», καταφρονώντας την πίστη μας και μη διατηρώντας στοιχειωδώς τα προσχήματα.

 
Το Σύνταγμα αναφέρει, ότι ο Ορθόδοξα Χριστιανικός χαρακτήρας του Συντάγματος κατισχύει εξ αυτού του λόγου, το Σύνταγμα και οι νόμοι ακολούθως που συμφωνούν, με αυτό, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 120, είναι ψηφισμένοι ανυπερθέτως εις «το ¨Ονομα της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος».
 
Παρά τα ως άνω δεδομένα, σήμερον, ενόψει και των 200 χρόνων συμπληρώσεως της εθνικής μας παλιγγενεσίας, το Σύνταγμα περιφρονείται ιταμώς εκ της Πολιτείας, η οποία δρα ανέλεγκτα, κατά σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας, δοθέντος ότι εξ αφορμής της πανδημίας, αποψιλώνει επί μακρόν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, ένα εξ αυτών είναι και το δικαίωμα του ελεύθερης προσβάσεως εις τους Ιερούς Ναούς.
 
Εν προκειμένω, το αξιοπερίεργο είναι ότι το ποίμνιο, οι απλοί πολίτες, βαπτισμένοι Χριστιανοί νιώθουν αποξενωμένοι και περιφρονημένοι από την ηγεσία της Εκκλησίας η οποία τείνει, παρεκτός εξαιρέσεων να ευθυγραμμίζεται με την πολιτική ελίτ, δίχως να αποτελεί οδοδείκτη για τις αντικειμενικώς δυσχερείς καταστάσεις τις οποίες σήμερον βιώνουμε, όπου επελαύνει η Νέα Τάξη πραγμάτων και καλπάζει η παγκοσμιοποίηση.
 
Η κερκόπορτα ευρίσκεται εγκατεστημένη εντός της Πατρίδας μας όπου οι δούρειοι ίπποι, αποτελούν πλέον την πλειοψηφία με αποτέλεσμα να δυνάμεθα βάσιμα, όπως ανακράξουμε Εάλω η Πόλις, δεικνύοντας όχι πλέον, τους εξωτερικούς εχθρούς, ήτοι τους Πορθητές, αλλά τους, εν Ελλάδι Διοικητές και ανθελληνικούς έμμισθους τοποτηρητές εντός της χώρας μας.
 
Είθε, εν κατακλείδι, ενόψει της 25 Μαρτίου και της ελεύσεως του Αγίου Πάσχα, να παραδειγματισθούμε συλλογικά προς την κατεύθυνση της παρ’ ημίν ανανήψεως, το γε νυν έχον, εν παντί και πάντοτε ο αγών.
 
 
http://aktines.blogspot.com/2021/03/blog-post_31.html#more