Παρακάτω παραθέτω φωτογραφίες από το Ψαλτήρι του αγίου Κολούμπα. Το Ψαλτήρι του αγίου Κολούμπα είναι γραμμένο στα Λατινικά και είναι το αρχαιότερο σωζόμενο Ιρλανδικό χειρόγραφο και το δεύτερο αρχαιότερο Ψαλτήρι γραμμένο στα Λατινικά.

  Η παράδοση λέει πως το αντέγραψε ο άγιος Κολούμπα από ένα Ψαλτήρι που ανήκε στον άγιο Φίννιαν μία νύχτα και για να μπορεί να βλέπει για να γράφει τον φώτιζε ένα φως σταλμένο από τον Θεό.

 Η Ιρλανδική οικογένεια των O’Donnell η οποία κατείχε για κάποια χρόνια το Ψαλτήρι συνήθιζε να το περιφέρει τρεις φορές γύρω από το πεδίο της μάχης για να τους προσφέρει προστασία για αυτό του δόθηκε η Ιρλανδική ονομασία “Cathach” που σημαίνει “Μαχητής”. Σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας (National Museum of Ireland.)

https://proskynitis.blogspot.gr/