Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 στην ΕΕ: Ερωτήσεις και απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Νομικά Νέα | Lawspot 

Τό ἐμβόλιο εἶναι θέμα Πίστεως καί Βιοηθικῆς

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς, Ἱεροκῆρυξ

Ὁ Δρ. Στάνλεϊ Πλότκιν δίνει ἠχηρή ἀπάντηση στόν Μητροπολίτη Μεσογαίας  κ. Νικόλαο, τόν Καθηγητή Λοιμωξιολογίας κ. Σωτήρη Τσιόδρα καί τόν Καθηγητή Γενετικῆς κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, γιά τά ἐμβόλια.

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στίς 17 Ἰουλίοου 2021 γράψαμε τά ἑξῆς:

Στίς 11 Ἰανουαρίου 2018, ὁ DrStanley Plotkin, σύμβουλος τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας Moderna καί «πατριάρχης» τῆς βιομηχανίας τῶν ἐμβολίων, κατά τή διάρκεια μιᾶς ἀστικῆς διαμάχης ἑνός ζευγαριοῦ στήν Πενσυλβάνια τῶν ΗΠΑ – ἐξαιτίας τῆς διαφωνίας τους γιά τόν ἐμβολιασμό ἤ μή τοῦ τέκνου τους –  κλήθηκε ὡς μάρτυρας ὑπεράσπισης τῆς μιᾶς πλευρᾶς.

Ἀκολούθησε ὀκτάωρη προδιαδικαστική  ἐξέτασή του ἀπό δικηγόρο, καί ἄν καί ὁ ἴδιος δήλωσε μετά τό πέρας τῆς διαδικασίας ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά παραστεῖ στή δίκη, ἡ κατάθεσή του εἶναι συγκλονιστική. Παραδέχεται τήν χρήση ὀργάνων καί ἱστῶν ἀπό ἐκτρωθέντα ἔμβρυα γιά τήν παραγωγή ἐμβολίων, ἀλλά καί τήν πειραματική χρήση τους σέ μικρά ὀρφανά παιδιά ἤ παιδιά χαμηλῆς νοητικῆς ἀντίληψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τήν πράξη αὐτή «συνηθισμένη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960…».

(Δ=δικηγόρος,P=Plotkin)

Δ:Αὐτή ἡ μελέτη περιλαμβάνει 74 ἔμβρυα, σωστά;

P:Δέν θυμᾶμαι ἀκριβῶς πόσα.

Δ:Πηγαίνετε στήν σελίδα 12 τῆς μελέτης.

P:Ναί, 76.

Δ:Καί αὐτά τά ἔμβρυα ἦταν ὅλα τριῶν μηνῶν ἤ μεγαλύτερα, ὅταν ἔγινε ἡ ἔκτρωση, σωστά;

P:Ναί.

Δ:Καί ἦταν ὅλα τους φυσιολογικά ἀνεπτυγμένα;

P:Ναί.

Δ:Σέ αὐτά ἦταν καί ἔμβρυα ἀπό ἐκτρώσεις γιά κοινωνικούς καί ψυχιατρικούς λόγους, σωστά;

P: Σωστά.

Δ:Ποιά ὄργανα ἀφαιρέσατε ἀπό αὐτά τά ἔμβρυα;

P:Προσωπικά δέν ἀφαίρεσα κανένα, ἀλλά ἓνα μεγάλο εὗρος ἱστῶν ἀφαιρέθηκε ἀπό συναδέλφους.

Δ:Καί τά κομμάτια ἔπειτα χωρίστηκαν σέ μικρότερα κομμάτια καί καλλιεργήθηκαν, σωστά;

P:Ναί.

Δ:Εντάξει, μερικά ἀπό τά κομμάτια τῶν ἐμβρύων ἦταν ἡ ὑπόφυση, ἡ ὁποία κόπηκε σέ κομμάτια… Ὁ πνεύμονας;

P:Ναί.

Δ:Δέρμα; Νεφρά; Σπλήνας; Καρδιά;

P:Ναί.

Δ:Καί τῆς γλώσσας;

P:Δέν θυμᾶμαι, ἀλλά, μᾶλλον ναί.

Δ:Θέλω ἁπλῶς νά βεβαιωθῶ ὅτι καταλαβαίνω. Σέ ὁλόκληρη τήν καριέρα σας μέ πόσα ἔμβρυα ἔχετε δουλέψει;

P:Λοιπόν, δέν θυμᾶμαι τόν ἀκριβή ἀριθμό, ἀλλά μέ ἀρκετά, ὅταν τά μελετούσαμε ἀρχικά, πρίν ἀποφασίσουμε νά τά χρησιμοποιήσουμε γιά νά φτιάξουμε ἐμβόλια.

Δ:Ἔχετε κάποια αἴσθηση πόσα; Αὐτή ἡ μία μελέτη εἶχε 76. Σέ πόσες ἄλλες μελέτες εἴχατε χρησιμοποιήσει ἔμβρυα ἀπό ἐκτρώσεις;

P:Ἐντάξει, δέν θυμᾶμαι πόσα.

Δ:Γνωρίζετε ὅτι ἡ μία ἀπό τίς ἀντιρρήσεις γιά τόν ἐμβολιασμό, ἀπό τόν ἐνάγοντα σέ αὐτή τήν ὑπόθεση εἶναι ἡ συμπερίληψη ἐμβρυικοῦ ἱστοῦ ἀπό ἐκτρώσεις στήν ἀνάπτυξη ἐμβολίων καί τό γεγονός ὅτι εἶναι πραγματικά μέρος τῶν συστατικῶν τῶν ἐμβολίων;

P:Γνωρίζω αὐτές τίς ἀντιρρήσεις. Ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἔθεσε τό θέμα ὅτι τά ἄτομα πού χρειάζονται τά ἐμβόλια, πρέπει νά τά λαμβάνουν ἀνεξάρτητα ἀπό τό γεγονός…καί νομίζω ὅτι ὑπονοεῖ, πώς εἶμαι ἐγώ τό ἄτομο πού θά πάει στήν κόλαση λόγω τῆς χρήσης ἱστῶν ἀπό ἐκτρώσεις, τήν ὁποία (χρήση) χαίρομαι πού κάνω.

Δ:Γνωρίζετε ἄν ἡ μητέρα εἶναι καθολική;

P:Δέν ἔχω ἰδέα, ἀλλά θά ἔπρεπε νά συμβουλευτεῖ τόν πνευματικό της.

Δ:Ἐάν εἶναι πράγματι χριστιανή, φαντάζομαι, ναί. Ἔχουμε, λοιπόν, 76 (ἔμβρυα) σέ αὐτή τή μελέτη. Θά ἐκτιμούσατε, ὅτι ἦταν μερικές ἑκατοντάδες;

P:Ὄχι, δέ νομίζω, ὅτι ἦταν τόσα πολλά. Πιθανῶς, ὄχι πολύ περισσότερα ἀπό αὐτῆς τῆς μελέτης. Πρέπει νά τονίσω ὅτι δέν εἴχαμε καμία σχέση μέ τήν αἰτία τῶν ἐκτρώσεων.

Δ:Μερικά ἦταν ἀπό ψυχιατρικά ἱδρύματα, σωστά;

P:Στήν πραγματικότητα, τό μόνο πού μπορῶ νά πῶ εἶναι ὅτι τά ἔμβρυα πού προσωπικά δούλεψα προῆλθαν ἀπό τήν Σουηδία καί ἀπό ἕναν Σουηδό συνάδελφο. Γι’ αὐτό, σέ καμία περίπτωση, δέν θά μποροῦσα  νά προσδιορίσω, ποιός ἀκριβῶς ἦταν ὁ λόγος τῶν ἐκτρώσεων.

Δ:Σᾶς ρωτῶ ἁπλῶς: Κάποια ἀπό τά ἔμβρυα πού χρησιμοποιήσατε προέρχονταν ἀπό ἀμβλώσεις ἀτόμων πού νοσηλεύονταν σέ ψυχιατρικά ἱδρύματα, σωστά;

P:Δέν τό ξέρω αὐτό. Αὐτό πού σᾶς λέω εἶναι, ὅτι τά πῆρα ἀπό ἕναν συνάδελφο καί ἄν αὐτό ἀναφέρεται στό ἔγγραφο, τότε εἶναι ἀλήθεια, διαφορετικά, δέν γνωρίζω.

Δ:Αὐτό τό ἔγγραφο, ὅμως, δέν τό ἀμφισβητεῖτε, σωστά;

P:Δέν τό ἀμφισβητῶ.

Δ:Ἔχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ὀρφανά, γιά νά μελετήσετε ἕνα πειραματικό ἐμβόλιο;

P:Ναί.

Δ:Ἔχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες, γιά νά μελετήσετε ἕνα πειραματικό ἐμβόλιο;

P:Δέν θυμᾶμαι ποτέ νά ἔκανα τέτοιες μελέτες σέ ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες. Ἐκείνη τήν ἐποχή, τήν δεκαετία τοῦ 1960, δέν ἦταν μιά ἀσυνήθιστη πρακτική.

[…]

Δ:Ἐντάξει. Ὑπάρχει ἕνα ἄρθρο μέ τίτλο «Ἐξασθένηση τοῦ ἰοῦ τῆς ἐρυθρᾶς RA 27-3 σέ ἀνθρώπινα διπλοειδῆ κύτταρα WI-38». Γνωρίζετε αὐτό τό ἄρθρο;

P:Ναί.

Δ:Σέ αὐτό τό ἄρθρο ἕνα ἀπό τά πράγματα πού ἀναφέρονται εἶναι, ὅτι δεκατρία παιδιά μέ νοητική ὑστέρηση ἔλαβαν τό ἐμβόλιο RA 27-3.

P:Ἐντάξει, λοιπόν, τότε σέ αὐτή τήν περίπτωση αὐτό ἔκανα.

[…]

Δ:Θυμᾶστε ποτέ νά γράφετε μιά ἐπιστολή στόν ἐκδότη τῆς «Ἠθικῆς», γιά πειράματα σέ ἀνθρώπους;

P:Δέν θυμᾶμαι συγκεκριμένα, ἀλλά ἴσως νά τό ἔχω κάνει.

Δ:Σᾶς δίνω μέ ἐπισήμανση τό πειστήριο 43. Ἀναγνωρίζετε αὐτή τήν ἐπιστολή πού γράψατε στόν ἐκδότη; Ἐσεῖς γράψατε αὐτό τό γράμμα;

P:Ναί.

Δ:Ἓνα ἀπό τά πράγματα πού γράψατε: «Τό ἐρώτημα, ἐάν πρόκειται νά ἐκτελέσουμε πειράματα σέ πλήρως λειτουργικούς ἐνήλικες καί σέ παιδιά πού εἶναι δυνητικά συνεισφέροντες στήν κοινωνία ἤ νά πραγματοποιήσουμε μελέτες σέ παιδιά καί ἐνήλικες πού εἶναι ἄνθρωποι σέ μορφή, ἀλλά ὄχι σέ κοινωνική δυναμική…».

P:Ναί.

Δ:«… Μπορεῖ νά ἀντιταχθεῖ ἡ ἄποψη, ὅτι τό ἐρώτημα αὐτό, μπορεῖ νά ὑπονοεῖ ναζιστική φιλοσοφία, ὅμως δέν νομίζω πώς εἶναι δύσκολο νά διακρίνουμε τά μή λειτουργικά ἄτομα ἀπό μέλη ἐθνοτικῶν, φυλετικῶν, οἰκονομικῶν ἤ ἄλλων ὁμάδων».

P:Ναί.

Δ:Ἔχετε χρησιμοποιήσει ποτέ μωρά φυλακισμένων μητέρων, γιά νά μελετήσετε ἕνα πειραματικό ἐμβόλιο;

P:Ναί.

Δ:Τό κάνατε αὐτό στό Βελγικό Κονγκό;

P:Ναί.

Δ:Αὐτό τό πείραμα συμπεριέλαβε σχεδόν ἕνα ἑκατομμύριο ἀνθρώπων;

P:Λοιπόν, ἐντάξει, ναί.

        Ἡ ὁμολογία τοῦ ἴδιου τοῦ DrPlotkin δίνει ἀπάντηση στόν Μητροπολίτη Μεσογαίας  κ. Νικόλαο, τόν Καθηγητή Λοιμωξιολογίας κ. Σ. Τσιόδρα καί τόν Καθηγητή Γενετικῆς κ. Κ. Τριανταφυλλίδη, οἱ ὁποῖοι προσκλήθηκαν νά μιλήσουν γιά τό θέμα τῶν ἐμβολίων στήν «Τρίτη Διαδικτυακή Ἱερατική Σύναξη τῆς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως», στίς 24 Ἰανουαρίου 2021.

Ὁ  Μητροπολίτης Μεσογαίας, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, δήλωσε:

       1:«…Στά δύο ἐν χρήσει ἐμβόλια γιά τή δική μας χώρα, τῆς Pfizer καί τῆς Moderna, δέν ὑπάρχουν τέτοια παράγωγα κἄν κυτταρικῶν σειρῶν, ἀφοῦ, βέβαια, ἀναλύσαμε τό ὅλο θέμα».

      2:«…Δέν σκοτώνονται ἔμβρυα. Εἶναι ἀρχικά κύτταρα, ἤτανε κύτταρα ἀπό ἐμβρυικό ἱστό ἤδη νεκρωμένων ἐμβρύων, τά ὁποῖα δέν προσκρούουν σέ κάποιο ἠθικό ἐμπόδιο, γιατί δέν ὑπάρχει ἡ σκοπιμότητα πού ὁδηγεῖ στήν ἔκτρωση, ἀλλά εἶναι ἐντελῶς ἀνεξάρτητο γεγονός τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο».

      3:«…Ἡ Ἐκκλησία δέν θά ἔπρεπε νά μπεῖ σέ ἕναν τέτοιο διάλογο σχολαστικοῦ ὑποβάθρου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀρκετά ἕωλος…».

Ο ἴδιος ὁ Plotkin παραδέχεται, πώς χρησιμοποιήθηκαν ἀκόμη και ζωντανά ἔμβρυα, ἀλλά και μικρά παιδιά.

       Τήν ἴδια στιγμή πρέπει νά σκεφτοῦμε, μήπως φτάσαμε στό σημεῖο νά θεοποιεῖται ἡ γνώση καί ἡ ἐπιστήμη(;). Ἡ ἔκτρωση γιά τούς Χριστιανούς εἶναι ἠθικά μεμπτή πράξη, διότι τά ἐμβρυικά κύτταρα ἦταν κάποτε ζωντανά καί εἶχαν «ψυχήν ζῶσαν»(Γέν. 2, 7).  Ἦταν  ἄνθρωποι, πού τούς ἔκοψαν τό νῆμα τῆς ζωῆς.

       Πραγματικά λυπᾶμαι, γιατί ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἐδῶ, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ταυτίζεται μέ τήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ὀνομάζει τό ἐμβολιαστικό κίνημα «Ἐλευθερία». Τήν στιγμή μάλιστα πού καθημερινά διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους καί ἀκόμα περισσότερες παρενέργειες, ἀπό τό ἐν λόγῳ ἐμβόλιο. Ἀλήθεια, σέ ποιά «ἐλευθερία» ἀναφέρεται;  Γιά μᾶς τούς Χριστιανούς, ἡ «ἀλήθεια» δέν εἶναι μιά ἀφηρημένη ἔννοια. Ἡ «Ἀλήθεια» εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, τό Θεανδρικό Του πρόσωπο. Γι’ αὐτό καί διακήρυξε: «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, καί ἡ ἀλήθεια, καί ἡ ζωή. Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» ( Ἰω. η΄, 32).

       Ο κ. Σ.Τσιόδρας, στήν παρέμβασή του, δίνει μιά διπλωματική-πονηρή ἀπάντηση καί δέν μπαίνει στήν οὐσία τοῦ πῶς παράγονται τά ἐμβόλια, ἀλλά μόνο στό ὅτι σώθηκαν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀπό τίς διάφορες ἀσθένειες, τῆς ἱλαρᾶς κ.ο.κ.

        Τήν ἴδια στιγμή, ἔχουμε στά χέρια μας ὁμολογίες, ὅπως, τοῦ Ἰταλοῦ ἰατροδικαστῆ Pasquale Bacco«Σκοτώσαμε ἀνθρώπους, γιατί ἐφαρμόσαμε λανθασμένη θεραπεία, ἀκολουθούσαμε κυβερνητικές ἐντολές…Ἐγώ εἶδα τίς βάσεις τῶν πνευμόνων ἀσθενῶν Covid κατά τή διάρκεια τῶν αὐτοψιῶν καί κυριολεκτικά κάηκαν ἐντελῶς, ἐπειδή τό καθαρό ὀξυγόνο πού στάλθηκε σέ μιά συγκεκριμένη πίεση, δημιούργησε ἕνα πραγματικό ἔγκαυμα. Ὁ θρομβοεμβολισμός δημιουργήθηκε, ἐπειδή τό ὀξυγόνο δέν κυκλοφόρησε, καθόσον οἱ πνεύμονες εἶχαν φράξει». Εἴχαμε φόνους ἐκ προμελέτης, πού ἔγιναν κατόπιν ἐντολῶν κυβερνήσεων.

Ὁ κ. Τριανταφυλλίδης ἀνέφερε:

  «…Κατά τήν πειραματική προκλινική προεργασία παραγωγῆς ἐμβολίων τῶν ἑταιρειῶν PfizerBioNTech καί Moderna κατά τῆς Covid-19, δέν ἔγινε χρήση τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς WI-38, ἀλλά τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς HEK-202, πού προέρχεται ἀπό κύτταρα νεφροῦ, τά ὁποῖα λήφθηκαν ἀπό ὑγιές θῆλυ ἔμβρυο, πού νόμιμα ματαιώθηκε τό 1973…».Τά ἐμβόλια PfizerBioNTechAstraZeneca καί Moderna δέν περιέχουν αὐτά τά κύτταρα στό τελικό προϊόν τοῦ ἐμβολίου, ἀλλά χρησιμοποιήθηκαν μόνο στό προκλινικό στάδιο δοκιμῶν..».

Μέ τή μελέτη του, ὁ πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Καρπαθίου τονίζει: «…Τά ἐμβόλια Pfizer καί Moderna εἶναι ἐξ ἐκείνων, τά ὁποῖα χρησιμοποίησαν ἀνθρώπινα ἐμβρυικά κύτταρα ΗΕΚ-293, στό τρίτο στάδιο τῶν ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν (Confirmatory Labtests)…».

                                        Προλέγει ὁ Ἅγιος Παΐσιος:

 «…Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μιά ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνει κανείς, θά τόν σφραγίζουν». («ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ», σελ. 175, 181). 

Γιά τόν Ἐνεστώτα χρόνο πού χρησιμοποιεῖ, εἶναι ὅτι τά ζοῦσε τά μελλοντικά γεγονότα σάν νά τά ἔβλεπε ἐκείνη τή στιγμή μπροστά του, σέ παρόντα χρόνο.

Ἐφημερίδα «Δημοκρατία» 10 Μαΐου 2024…

Ἡ ἀπόφαση τῆς Astra Zeneca νά ἀποσύρει τό ἐμβόλιο γιά τόν κορωνοϊό ἐπιτείνει τήν ἀνησυχία διεθνῶς ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα. Ἡ καθηγήτρια ἐπιδημιολογίας Ἀθηνά Λινοῦ ἀποκάλυψε: «Ὑπῆρξαν ἀρκετά περιστατικά ἐπιπλοκῶν. Μπορεῖ νά πλησίαζαν καί τά εκατό, ἐπιπλέον τρία πολύ σοβαρά περιστατικά ὁδήγησαν σέ θάνατο…».

•Στίς 18 Ἰανουαρίου 2021 τό Μαξίμου διαφήμιζε ὡς κάτι σημαντικό «τήν πρωτοβουλία Μητσοτάκη γιά τήν ταχύτερη ἔγκριση τοῦ ἐμβολίου τῆς Astra Zeneca ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση».

Ἡ ἀναμμένη δάδα τῆς Χριστιανωσύνης

Ἡ κ. Βελισσαρία καταθέτει: «Κατάγομαι ἀπό τήν Αἰτωλοακαρνανία. Ζῶ στήν Ἀθήνα καί αἰσθανόμουν πολύ ὑπερήφανη λόγω τῆς ὕπαρξης τοῦ πατρός Κοσμᾶ. Δέν τόν γνώρισα ποτέ ἀπό κοντά, ὅμως αἰσθανόμουν ἄρρηκτα συνδεδεμένη μαζί του. Ἡ ἐποχή τοῦ κορωνοϊοῦ ἦταν μιά πολύ δύσκολη περίοδο τῆς ζωῆς ὅλων μας. Ὅλα τά τεκμηρίωνε μέ λίγα καί ἐμπνευσμένα λόγια σάν ἄλλος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Εὐχαριστῶ τόν Πανάγαθο Θεό πού μᾶς ἐπέτρεψε νά γευτοῦμε λίγο ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς Ἁγίας ψυχῆς τοῦ Μητροπολίτου μας».

 

https://aktines.blogspot.com/2024/06/blog-post_662.html