Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

(Η ΕΞΑΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ)

Γέροντας διά μέσου τῶν διαφόρων στοιχείων τῆς ἐξαγιασμένης προσωπικότητάς του προβάλλει ὡς ἕνα αὐθεντικό πρότυπο ἁγίου ἀνθρώπου, θεραπευμένου ἐκκλησιαστικά καί ἀληθινά ὀρθόδοξου. Μελετώντας τίς διάφορες ἀρετές του πολύ ὠφελούμαστε καί γνωρίζουμε πολύτιμα ψυχοθεραπευτικά καί ἀποτελεματικότατα βότανα κατάλληλα γιά τήν θεραπεία τῆς δικῆς μας νοσούσης προσωπικότητας.

 Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΥΠΑΚΟΗ ΤΟΥ

Συναίσθηση μαρτωλότητας καί πακοή

βαθειά ταπείνωση καί συναίσθηση τς κρας μαρτωλότητας συνεῖχαν τόν π. Πορφύριο σ’ λη του τή ζωή· κατ’ ξοχήν δέ ατά φανερώνονται στό «κύκνειο» σμα του, τήν «πιστολή του πρός τά πνευματικά του παιδιά». ,τι κανε, τό κανε δι’ εχν τν γίων του Γερόντων, πού «γάπησε πάρα πολύ». πολλή του γάπη τόν δήγησε στήν «κρα πακοή», τουτέστιν στήν κρα ταπείνωση, πού εναι μίμηση Χριστο. κρα ταπείνωση τόν κανε δεκτικό τν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

«Ατό (δηλαδή κρα πακοή) μέ βοήθησε πάρα πολύ», γράφει, «ασθάνθηκα καί μεγάλη γάπη καί πρός τόν Θεό καί πέρασα πάρα πολύ καλά» Ὁμιλεῖ πολύ ταπεινά, «κρύπτων αυτόν». Τό χάρισμα τς διοράσεως το δωρήθηκε στά 17 του χρόνια.

«λλά κατά παραχώρηση Θεο, γιά τίς μαρτίες μου» -πάλιν καί είποτε μνημονεύει τν μαρτιν του- «ρρώστησα πολύ καί ο Γέροντές μου, μο επαν νά πάω στούς γονες μου στό χωριό μου…»1. ,τι ποιε, τό «ποιε μετά ρωτήσεως», ελογίας καί ντολς το «μετά Θεόν θεο» του, το πνευματκο του πατρός.

χαρούμενη πακοή, πηγή τν Χαρισμάτων τογίου Πνεύματος.

ναμφισβήτητη γνησιότητα τς ρθόδοξης βιοτς τοσίου γέροντος διαλάμπει στή «χαρούμενη νέκρωση θελήματος καί φρονήματος», πού ζε κάθε στιγμή. Τό θος του, σκητικό καί ταπεινό, φανερώνει τή συσταύρωση μέ τόν Χριστό, τόν «γενόμενον πήκοον μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυροῦ»2.

λεγε χαρακτηριστικά, λαμπρός μιμητής το Πρώτου καί Μεγίστου ποτακτικο, τι πόλυτη πακοή τόν σωσε.

«Οκονομοσε» κόμη καί τούς Γεροντάδες του, παραιτούμενος πό κάθε «δικαίωμα», θέλημα καί ὑψηλό φρόνημα.

Ἡ μεγάλη ἀγάπη, πού εἶχε πρός τούς Πνευματικούς του Πατέρες, θυμίζει τήν ἀντίστοιχη τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου πρός τόν Γέροντά του, τόν σιο Συμεων τόν Ελαβή. Ὁ Ὅσιος Συμεών σάκις θελε νά πάρει ελογία, ἠσπάζετο τά ἴχνη τῶν ποδῶν τοῦ Πνευματικοῦ του Πατρός.

«…Ατή ελογημένη πακοή πολύ μέ φέλησε», ἔλεγε ὁ μακαριστός π. Πορφύριος, «μέ λλαξε. γινα ξύπνιος, γρήγορος, πιό γερός στό σμα καί στήν ψυχή… Πάνω στήν πακοή εχα σκύψει καί γκύψει. Τά πόλοιπα, πού Θεός φερε στή ζωή μου, λθαν μόνα τους. Καί τό χάρισμα τό προορατικό μο δόθηκε π’ τόν Θεό ξαιτίας τς πακος»3.

Γέροντας δπιβεβαιώνει μέ τή ζωή του τόν γιο ωάννη τό Σινατη, πού γράφει στήν ορανοδρόμο Κλίμακα: «ξ πακος ταπείνωσις· κ ταπεινώσεως διάκρισις· κ διακρίσεως διόρασις· κ δέ ταύτης προόρασις»4.

«πακοή», λεγε ὁ π. Πορφύριος, «δείχνει τήν γάπη πρός τόν Χριστό. Κι Χριστός διαίτερα γαπάει τούς πάκουους. Γι’ αυτό λέει: “γώ τούς μέ φιλοντας γαπ, ο δέν μέ ζητοντες ερήσουσι χάριν”5. Μές στήν γία Γραφή λα εναι γραμμένα, λλά κεκαλυμμένα»6.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Ἐπιστολή Γέροντος Πορφυρίου

2Φιλ.2, 7-8: «σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ».

3Βίος καί λόγοι, σελ. 73-74: «Ἀλλά ἡ ὑπακοή μου ἦταν ἀποτέλεσμα ἀγάπης, ὄχι ἀναγκαστική… Μ’ ἔκανε νά τά γνωρίζω ὅλα. Πρέπει μέρα νύκτα νά δοξάζω τόν Θεό, πού μέ ἀξίωσε νά ζήσω ἔτσι σ’ αὐτή τή ζωή».

4 Ἰωάννου Σιναῒτου, «Κλίμαξ», Λόγος Δ’, «Περί ὑπακοῆς».

5Παροιμ. 8,17.

6Βίος καί λόγοι, σελ. 73-74.