Ο Γέροντας, βέβαια, νουθετούσε, καθοδηγούσε, δίδασκε, δι’ έργων και λόγων το ποίμνιό του. Όμως εκεί, πού έδινε το βάρος ήταν η προσευχή,

Προσευχόταν πολύ κι εμπόνως για την κάθε ψυχή. Έτσι δια της προσευχής πολλές φορές του αποκάλυπτε ο Θεός τά κρύφια των καρδιών και την πνευματική κατάσταση της κάθε ψυχής• οπότε, πάμπολλες φορές έμπαινε εκείνος μπροστά στον πνευματικό πόλεμο, για να γλιτώσει τά παιδιά του απ’ τά νύχια του διαβόλου. Ξεσπούσε πάνω του όλη η μανία του εχθρού, για  να προστατέψει τά πνευματικά του παιδιά.
Κατά τα πρώτα χρόνια της μοναχικής τους ζωής, μερικές αδελφές λόγω  απειρίας και του μεγάλου ενθουσιασμού, έφταναν πολλές φορές σέ ασκητικές πράξεις ακραίες.Η Γερόντισσα για να τις συγκράτηση και να προστατέψει την ψυχική και σωματική τους υγεία, επέβαλλε διάφορους «κανόνες». Έτσι σε μια αδελφή, πού έτρωγε πάρα πολύ λίγο φαγητό, επέβαλε να τρώει όλο το μερίδιό της υποχρεωτικώς. Εκείνη, έκανε βέβαια υπακοή, αλλά πήγαινε μετά το φαγητό και προκαλούσε μόνη της εμετό. Ο Γέροντας λοιπόν το είδε στον ύπνο του. Έλεγξε την περίπτωση αυτή στη σύναξη της αδελφότητος, κι έτσι φανερώθηκε η όλη υπόθεση.
 Σ’ ένα όραμά του βρέθηκε κάποτε μαζί με τις μοναχές, σε μια πλαγιά. Κάτω απλωνόταν ανοιχτή, όμορφη πεδιάδα. Δίπλα βρισκόταν η κορυφή του βουνού. Οι μοναχές έστηναν σκηνές κι η Ηγουμένη τους έλεγε:
-Να στερεώνετε τον στύλο της σκηνής σας γερά πάνω στην πίστη του Χριστού. Μερικές δεν έχετε στήσει το στύλο της σκηνής σας γερά πάνω στην πίστη του Χριστού.
 -«Ναι», απάντησε ο. Γέροντας, «κι αυτές είναι οι τάδε αδελφές,» κι ονόμασε  μερικές. Και πράγματι, μετά διαπιστώθηκε, ότι οι αδελφές αυτές ταλαιπωρούνταν από κάποιους λογισμούς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ. Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ.
 http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/11/4_23.html