Τά Εἰσόδια τῆς θεοτόκου_mp3

 

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21-11-2010 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι).

—————————————————————————————————

 Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε… _mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21-11-2013 (Κήρυγμα στήν Ἀγρυπνία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου).