Απὸ τὴν Εὐρώπη τῶν πολιτῶν στὴν Εὐρώπη τῆς ἀπανθρωπιᾶς

 Τὴν ὥρα ποὺ ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ πείνα, τὴν ὥρα ποὺ ἀπελπισμένοι  ἄνεργοι ὁδηγοῦνται στὴν αὐτοκτονία, σὲ καιροὺς δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἐνέκρινε τὴ χρηματοδότηση μὲ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια 80 ἑκατομμυρίων εὐρὼ τῶν τεχνολογικῶν ἐρευνῶν σὲ ἀνθρώπινα ἔμβρυα.

Μὲ ἁπλὰ λόγια αὐτὸ σημαίνει ὅτι χρηματοδοτοῦνται φορεῖς καὶ ΜΚΟ (Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις) ἀφενὸς μὲν γιὰ νὰ κάνουν πειράματα πάνω σὲ ἀνθρώπινα ἔμβρυα καταστρέφοντάς τα, ἀφετέρου δὲ γιὰ νὰ πραγματοποιοῦν ἐκτρώσεις σὲ ἀφρικανικὲς καὶ ἄλλες χῶρες, μὲ τὴν πρόφαση ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ τους ἐπιπέδου.

Δημιουργεῖται μὲ τὶς μεθόδους αὐτὲς ἡ νέα Εὐρώπη! Ἡ Εὐρώπη τῶν μελλοντικῶν τεράτων ἐργαστηρίου «τύπου Φρανκενστάιν», χωρὶς σεβασμὸ στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, χωρὶς συνείδηση τῆς ἱερότητας τῆς ζωῆς.

Τὸ κακουργηματικὸ αὐτὸ ἐγχείρημα, ποὺ μετατρέπει τὸ ἔμβρυο σὲ πειραματόζωο, τὸ καθιστᾶ ἀντικείμενο ἐμπορικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ τὸ καταστρέφει σὰν νὰ εἶναι ἁπλὴ σάρκινη μάζα, πρέπει νὰ ἀποτραπεῖ, καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο νὰ ἐξαναγκασθεῖ σὲ ἐπανεξέταση καὶ ἀκύρωση τῆς ἀποφάσεώς του.

Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχει ἤδη ξεκινήσει πανευρωπαϊκὴ πρωτοβουλία ἀπὸ τὴν κίνηση πολιτῶν «ONE OF US» («Ἕνας ἀπὸ μᾶς»), προκειμένου νὰ συγκεντρωθοῦν ἕνα ἑκατομμύριο ὑπογραφές, ποὺ βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβώνας γιὰ τὴν Ἄμεση Δημοκρατία καθιστᾶ ὑποχρεωτικὴ τὴν ἐπανεξέταση τοῦ θέματος ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο.

Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑπογραφῶν ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀναλογικὰ μὲ τὸν πληθυσμό της εἶναι τὸ λιγότερο 16.500. Ὅμως ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἐλάχιστες, γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει πραγματικὴ ἐπιστράτευση.

Οἱ ὑπογραφὲς ὑποβάλλονται ἠλεκτρονικῶς στὴν ἱστοσελίδα www.oneofus.eu/el/ ἢ ἐγγράφως στὸ εἰδικὸ ἔντυπο τοῦ Συλλόγου «Ἡ ἀγκαλιά», ποὺ βρίσκεται στὴν ἱστοσελίδα του: www.agalia.org.gr.

 Ὁ Σύλλογος προστασίας ἀγέννητου παιδιοῦ «Ἡ ἀγκαλιά», τοῦ ὁποίου πρόεδρος εἶναι ἡ ἐκλεκτὴ πρεσβυτέρα κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ, ἔχει ὁρισθεῖ δικαστικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὡς ὁ ἐθνικὸς συντονιστὴς τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς.

Εἶναι στὸ χέρι μας, στὸ χέρι τοῦ καθενός μας νὰ ἀποτρέψουμε τὴν ἀπάνθρωπη ἐγκληματικὴ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Ἀρκεῖ νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε παρακινώντας καὶ τοὺς συγγενεῖς μας καὶ γνωστοὺς καὶ φίλους νὰἀντιδράσουν μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὑποδείξαμε. Διότι ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι!


Περιοδικό «Ο Σωτήρ»

http://aktines.blogspot.gr/2013/09/blog-post_9899.html#more