Ἡ οἰκογένεια δέχεται σήμερα μία ἀμείλικτη ἐπίθεση στὸν δυτικὸ κόσμο. (Καὶ ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα ἡ ὑπογεννητικότητα θεριεύει). Γιὰ δεκαετίες, ἡ βιομηχανία τοῦ θεάματος καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀπεικονίζουν τὸ γάμο ὡς τὴν ὥρα «ποὺ ἡ διασκέδαση τελειώνει» καὶ ἐνθαρρύνουν τοὺς νέους νὰ ἀναβάλουν τὸ γάμο γιὰ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο. Ἔτσι τώρα τὰ ποσοστὰ τῶν γάμων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι σὲ χαμηλὸ ρεκὸρ καὶ ἡ μέση ἡλικία γιὰ τὸν πρῶτο γάμο εἶναι σὲ ὑψηλὸ ρεκόρ. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ βιομηχανία τοῦ θεάματος καὶτα mainstream μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης σὲ μεγάλο βαθμὸ προωθοῦν τὴ φιλοσοφία ὅτι τὸ νὰ ἔχεις λιγότερα παιδιὰ εἶναι καλύτερα, καὶ διδάσκον τοὺς νέους ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι μία πολὺ καλὴ ἐπιλογή, ἂν «προκύψει» μία ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη. Ἡ ὅλη ἰδέα εἶναι ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ σᾶς ἐμποδίσουν νὰ ἀπολαύσετε μία «ὑπέροχη ζωή».

Πάνω σὲ αὐτὴ τὴ φιλοσοφία βασίζεται ἕνα νέο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ Time. Τὸ ἄρθρο ἔχει τίτλο “Τhe Childfree Life: When having it all means not having children”, δηλ. «Ἡ Ζωὴ Χωρὶς Παιδιά:Ὅταν τὸ νὰ τὰ ἔχεις ὅλα σημαίνει νὰ μὴν ἔχεις παιδιά», καὶ προωθεῖ ἀνοιχτὰ τὸ «ἄτεκνος lifestyle» ὡς τὸ μονοπάτι γιὰ τὴν καλὴ ζωὴ γιὰ τὰ νεαρὰ ζευγάρια. Ἔτσι ξεκινα τὸ ἄρθρο: 
«Ἕνα βράδυ, ὅταν ἦταν 14 ἐτῶν, ἡ Laura Scott ἔπλενε τὰ πιάτα στὴν κουζίνα μὲ τὴν μητέρα της ὅταν ἀποφάσισε ὅτι δὲν ἤθελε νὰ κάνει παιδί. Στὰ 26 της, ἡ Scott παντρεύτηκε καὶ περίμενε νὰ ἀλλάξει μυαλά. «Δὲν συνέβη ποτέ», λέει. «Καὶ συνειδητοποίησα ὅτι ἐπρόκειτο νὰ εἶναι μία χαρά». Τώρα 50 ἐτῶν, ἡ Scott εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ὡραία: αὐτὴ πλήρης. Καὶ δὲν εἶναι….

μόνη της. Τὸ ποσοστὸ γεννήσεων στὶς ΗΠΑ εἶναι τὸ χαμηλότερο ποὺ ἔχει καταγραφεῖ στὴν ἀμερικανικὴ ἱστορία. Ἀπὸ τὸ 2007 ἕως τὸ 2011, τὸ πιὸ πρόσφατο ἔτος γιὰ τὸ ὁποῖο ὑπάρχουν στοιχεῖα, τὸ ποσοστὸ γονιμότητας μειώθηκε 9%. Μία ἔκθεση τοῦ Pew Research τοῦ 2010, ἔδειξε ὄτι ἡ ἀτεκνία ἔχει αὐξηθεί σέ ὅλες τὶς φυλετικὲς καὶ ἐθνοτικὲς ὁμάδες, προσθέτοντας ὅτι περίπου 1 στὶς 5 Ἀμερικάνες γυναῖκες τελειώνουν τὴν ἀναπαραγωγικὴ ἡλικία, χωρὶς νὰ ἔχουν γίνει μητέρες, σὲ σύγκριση μὲ 1 στὶς 10 τὸ 1970».


Τὸ ἄρθρο συνεχίζει ἐπισημαίνοντας ὅτι τὸ μέσο κόστος τῆς ἀνατροφῆς ἑνὸς τέκνου ποὺ γεννήθηκε τὸ 2011 στὴν ἐνήλικη ζωὴ θὰ εἶναι περίπου 234,900 δολάρια, καὶ αὐτὸ δείχνει ὅτι οἱ γυναῖκες θὰ πρέπει νὰ τὸ σκεφτοῦν πολὺ πρὶν κάνουν μία τέτοια δέσμευση.

Καὶ τί συμβαίνει ὅταν μία γυναίκα μείνει ἔγκυος καὶ ἀποφασίζει ὅτι τὸ μεγάλωμα ἑνὸς παιδιοῦ θὰ καταστρέψει τὴν ζωή της;

Σύμφωνα μὲ τὴν βιομηχανία τοῦ θεάματος καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἠ ἄμβλωση εἶναι μία πολὺ ἁπλὴ ἀπάντηση σὲ αὐτὸ τὸ πρόβλημα.

Στὴν σημερινὴ Ἀμερική, οἱ ἀμβλώσεις στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία, γίνονται γιὰ λόγους εὐκολίας. Ἡ ἔκτρωση εἶναι οὐσιαστικὰ μία ἀνθρώπινη θυσία στὸν δικό μας ἐγωισμὸ καὶ ὑπάρχουν ἑκατομμύρια καὶ ἑκατομμύρια Ἀμερικανῶν ποὺ θὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν δολοφονία τῶν παιδιῶν τους.

Στὴν πραγματικότητα, τὸ πράγμα ἔχει ξεφύγει τόσο πολύ, ὥστε πολλοὶ «προοδευτικοὶ» στοχαστὲς θεωροῦν ὅτι ἡ ζωὴ δὲν μπορεῖ ἀκόμη καὶ νὰ ἀρχίσει κατὰ τὴν γέννηση, ἐκτὸς ἐὰν οἱ γονεῖς τὸ ἀποφασίσουν.

Πρόσφατο παράδειγμα ἡ παρουσιάστρια τοῦ MSNBC, Melissa Harris-Perry, ποῦ δήλωσε : “Πότε ἀρχίζει ἡ ζωή; Ἡ ἀπάντηση ἐξαρτᾶται πάρα πολὺ ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῶν γονέων Ἕνα ἰσχυρὸ συναίσθημα – ἀλλὰ ὄχι ἡ ἐπιστήμη,” – βλέπε ἄρθρο ΕΔΩ.

Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐμμονῆς μὲ τὸ ἐγώ μας καὶ τὸν «ὑπερπληθυσμό», ἡ αὔξηση τοῦ ἀμερικάνικου πληθυσμοῦ ἔχει πλέον πέσει κάτω ἀπὸ τὸν ρυθμὸ ἀντικατάστασης. Πρόσφατο άρθρο των Aaron Dykes και Melissa Melton λέει τὰ ἑξῆς…

Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ περισσότερες δυτικὲς χῶρες ἀντιμετωπίζουν τώρα ἕνα “baby bust” (κάτι σὰν «χρεοκοπία μωρῶν» – φράση ἀντίθετη μὲ τὸ “baby boom”), μὲ τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ νὰ εἶναι πολὺ χαμηλότερα ἀπὸ τὸ ποσοστὸ ἀναπλήρωσης. Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ γονιμότητας μειώθηκε σὲ 2,42 γεννήσεις τὸ 2011 (τὸ ποσοστὸ 2.1 εἶναι ἀναγκαῖο, στατιστικά, γιὰ τὴν ἀντικατάσταση ἢ τὴν ἰσορροπία τῶν γεννήσεων). Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες δυτικὲς χῶρες, ἔχουν ἤδη πέσει κάτω ἀπὸ τὸ ποσοστὸ ἀναπλήρωσης, μὲ ρυθμὸ αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς τάξης τοῦ 0,9% καὶ πιὸ κάτω, ποὺ εἶναι ἀνεπαρκὴς γιὰ τὴν συνέχεια, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρὰ της ἐπηρεάζει τὶς δυνατότητες γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη.

Σήμερα κοιτάζουμε γύρω μας καὶ ἀναρωτιόμαστε ποῦ θὰ βροῦμε τὰ τρισεκατομμύρια δολάρια τῶν συνταξιοδοτικῶν παροχῶν ποὺ ἔχουμε ὑποσχεθεῖ στὶς γενιὲς τοῦ baby boom.

Λοιπόν, ἂν δὲν εἴχαμε κάνει ἔκτρωση σὲ πάνω ἀπὸ 50 ἑκατομμύρια μωρὰ ἀπὸ τότε ποὺ βγῆκε ἡ ἀπόφαση ‘Roe κατὰ Wade’ (ποὺ νομιμοποίησε τὶς ἐκτρώσεις), ἴσως θὰ εἴχαμε ἀρκετοὺς ἐργαζόμενους νὰ πληρώσουν τοὺς λογαριασμούς.

Τὴν ἴδια ὥρα τὰ ποσοστὰ γάμων στὶς ΗΠΑ γνωρίζουν πτώση ρεκὸρ ὅλων τῶν ἐποχῶν …

Τὰ ποσοστὰ γάμων κυμάνθηκαν στὸ παρελθόν, μὲ βουτιὲς στὴν δεκαετία τοῦ 1930 καὶ τοῦ 1960, ἀλλὰ ἦταν σὲ σταθερὴ πτώση ἀπὸ τὸ 1970. Τώρα, οἱ ἐρευνητὲς ἀναφέρουν ὅτι τὰ ποσοστὰ γάμων ἔχουν πέσει σὲ νέα χαμηλὰ τῶν 31,1, ποὺ σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν περίπου 31 γάμοι στὶς ΗΠΑ γιὰ κάθε 1.000 ἀνύπανδρες γυναῖκες,. Τὸ 1950, ὁ ἀριθμὸς ἦταν 90,2. Τὸ 1920, ἦταν 92,3.

Στὴν Ἀμερικὴ σήμερα, οἱ νέοι ἄνδρες καὶ νέες γυναῖκες ἔχουν διδαχθεῖ ὅτι πρέπει νὰ ἀναβάλουν τὸ γάμο μέχρι νὰ σπουδάσουν καὶ νὰ κάνουν καριέρα, ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα, ἐνθαρρύνονται νὰ υἱοθετήσουν τὴν «κουλτούρα τοῦ hookup» (περιστασιακὲς σχέσεις μόνο γιὰ σέξ).

orthodoxia-ellhnismos.gr