Τὸ ἄνοιξε τελικὰ τὸ “τζαμὶ” ὁ Μπουτάρης στὴν Θεσσαλονίκη ἐχθὲς τὰ ξημερώματα, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν οἱ Μουσουλμάνοι, προκαλώντας τὸ κοινὸ αἴσθημα τῆς πόλης, ποὺ μόλις γιόρτασε τὰ 100 χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσής της ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ Ζυγό, ὅταν λειτουργοῦσαν ἀκόμη τότε τὰ Τζαμιὰ τῆς Μουσουλμανικῆς Κατοχῆς! Τὸ μεσημέρι μάλιστα ὁ Δῆμος “Θεσσαλονίκης” ἐξέδωσε ἀνακοίνωση… παραδεχόμενος τὸ ἄνοιγμα τοῦ “Τζαμιοῦ” γιὰ τὸ ὁποῖο πανηγυρίζει ἡ Τουρκία….
Τὸ “Γιενὶ Τζαμὶ” ὅπως τὸ ἀποκαλοῦν μόνο οἱ Τοῦρκοι, εἶναι αὐτὸ ποὺ φαίνεται στὴν φωτογραφία, δηλαδὴ τὸ πρώην Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο χτίστηκε στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας γιὰ νὰ προσεύχονται οἱ Ἑβραῖοι ποὺ εἶχαν τουρκέψει…
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἀντιθέτως στὴν Τουρκία ἔχει μετατραπεῖ σὲ Τζαμὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Σοφίας Τραπεζούντας, ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Σοφίας Νικαίας στὴν Βιθυνία ὅπου ἔγινε καὶ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἐνῶ ἀποφασίστηκε νὰ μετατραπεῖ σὲ Τζαμὶ καὶ ὁ ἐρειπωμένος Ναὸς τῆς θρυλικῆς – γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀκτινοβολία καὶ τὴν βιβλιοθήκης τῆς – Μονῆς Στουδίου στὴν Κωνσταντινούπολη…
ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
Ἡ ἐπίσημη κρατικὴ Ραδιοτηλεόραση τῆς Τουρκίας TRT μεταδίδει:
“Γιὰ πρώτη φορὰ τελέστηκε πρωινὴ προσευχὴ καὶ προσευχὴ τοῦ Μπαϊραμιοῦ ἔπειτα ἀπὸ 90 χρόνια στὸ Yeni Cami τῆς Θεσσαλονίκης, τὴν δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τῆς Ἑλλάδας. Θεωρεῖται ἱστορικὴ ἐξέλιξη ἡ λειτουργία τοῦ τζαμιοῦ ἔστω καὶ γιὰ μία μέρα ὡς χῶρος λατρείας.
Ὁ δῆμος τῆς Θεσσαλονίκης τὸν περασμένο Μάρτιο εἶχε ἐπιτρέψει τὴν τέλεση προσευχῆς στὸ τζαμὶ ποὺ ἔπαυσε νὰ λειτουργεῖ ὡς τέμενος τὸ 1923.
Ὁ δῆμος ποὺ σφυγμομέτρησε τὸν παλμὸ τῆς ἑλληνικῆς…

κοινῆς γνώμης μὲ αὐτὴν τὴν πρώτη πρωτοβουλία, αὐτὴ τὴν φορὰ ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ τζαμὶ θὰ λειτουργήσει ὡς τέμενος γιὰ τὴν προσευχὴ τοῦ Μπαϊραμιοῦ.

Ἀνακοίνωσε ἐπίσης ὅτι θὰ διορίσει τὸν ἰμάμη ποὺ θὰ τελέσει τὶς προσευχές.
Ὁ Μορφωτικὸς Πολιτιστικὸς Σύλλογος Μουσουλμάνων Μακεδονίας-Θράκης μὲ ἕδρα τὴν Θεσσαλονίκη ἐξέφρασε τὴν ἀντίδρασή του γιὰ τὴν ἔλευση ἰμάμη ἀπὸ ἄλλη πόλη τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἴδιοι ἔχουν δύο θρησκευτικοὺς λειτουργοὺς οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν σὲ μεστζίτ.
Ἡ ἐφαρμογὴ αὐτὴ ποὺ προκάλεσε ἀντιδράσεις ὀφείλεται στὸ νόμο ποὺ θέσπισε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ὁ ὁποῖος μετὰ ἀπὸ τὸν διορισμὸ τῶν μουφτήδων τῆς Δυτικῆς Θράκης προβλέπει καὶ οἱ ἰμάμηδες νὰ διορίζονται ἀπὸ τὸ κράτος.
Τὸ Yeni Cami ποὺ κατασκευάστηκε τὸ 1902 ἐπὶ ὀθωμανικῆς ἐποχῆς στὶς μέρες μας λειτουργεῖ ὡς ἐκθεσιακὸς χῶρος τοῦ δήμου Θεσσαλονίκης”
Ἰδοὺ ἡ Ἀνακοίνωση τοῦ Μπουτάρη:
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ
«Τηρώντας τὴν ὑπόσχεσή μας, διαθέσαμε τὸ Γενὶ Τζαμὶ γιὰ τὴν τέλεση τῆς προσευχῆς τῆς λύσης τῆς νηστείας τοῦ Ραμαζανίου τὴν Πέμπτη 8 Αὐγούστου 2013. Σκοπὸς μας εἶναι νὰ διευκολύνουμε τόσο τοὺς μουσουλμάνους κατοίκους τῆς πόλης ὅσο καὶ τοὺς μουσουλμάνους ἐπισκέπτες ποὺ ἀποφάσισαν νὰ γιορτάσουν τὸν τερματισμὸ τῆς νηστείας τοῦ Ραμαζανίου στὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή, τιμώντας ἔτσι τὴν μεγάλη θρησκευτικὴ γιορτὴ τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ μικρὴ συμμετοχὴ πιστῶν ὀφείλεται στὴν ἐλλιπῆ ἐνημέρωση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν μουσουλμανικῶν κοινοτήτων. Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἀποτελεῖ πάγια θέση μας ἡ διευκόλυνση τῆς ἄσκησης τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τῶν μουσουλμάνων κατοίκων καὶ ἐπισκεπτῶν τῆς πόλης στὶς μεγάλες ἑορτὲς τοῦ Ἰσλάμ».
μακλειὸ