Πῶς γίνεται ἀδελφοὶ ὅταν κατηγοροῦμε κάτι, ὅταν συκοφαντοῦμε κάποιον νὰ γίνεται μὲ τὸν πλέον ἐκκωφαντικὸ τρόπο, μὲ στεντόρεια φωνὴ νὰ τὸ διαλαλοῦμε, ἐνῶ ὅταν πρέπει νὰ ἀπολογηθοῦμε οὔτε ἐμεῖς νὰ μὴν μᾶς ἀκοῦμε; Πράγματι εἶναι ἕνα μυστήριο.
Μᾶς πιάνει ὁ ζῆλος τῆς δῆθεν ἀλήθειας, ὁ ζῆλος τοῦ νὰ τὸ ποῦμε πρῶτοι, ὁ ἐγωισμὸς τοῦ «ἐγὼ τὸ ξέρω», τὸ δῆθεν ἐνδιαφέρον νὰ ἐπιλύσουμε προβλήματα ἄλλων; Ἀπορῶ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὅταν οἰκτρὰ διαψευδόμαστε, ὅταν ἡ «πληροφορία» μας ἦταν τελικὰ μπαρούφα, ἦταν ψεύτικη, ἀβάσιμη τί κάνουμε; Ἐκεῖ ὅπου πρῶτοι κατηγορήσαμε, τελευταῖοι ἀπολογούμαστε. Καὶ πάλι ἐγωισμός, «ξέρεις μὴν τὸ κάνουμε καὶ θέμα, ἕνα λάθος κάναμε». Καὶ ποῦ εἶναι οἱ πρωτοπόροι σὲ ὅλα συκοφάντες; Οὐραγοὶ στὸ συγνώμη. Καὶ τὰ ψέματα, δὲν θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀλήθεια;Ἡ ἀπολογία σὲ εἴκοσι δευτερόλεπτα ἀνακοίνωσης στὴν τηλεόραση, ἕνα μονόστηλο κάτω-κάτω στὴν τρίτη σελίδα τῆς ἐφημερίδας. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὴ δοῦν ἢ νὰ τὴν ἀκούσουν ὅλοι. Ποιὸς ἀσχολεῖται μὲ ἀπολογίες, τὰ ψέματα ἔχουν τὸ ψωμί. Ἐκεῖ γίνεσαι γνωστός. Στὶς μεγάλες ἀποκαλύψεις.
Πρόσφατο τὸ παράδειγμα καὶ πάλι ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἡ «σιτζιὰ τοῦ μαύρου» ποὺ λέμε καὶ στὴν Κύπρο. Καὶ γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὴν ἔκφραση, ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος. Βγῆκε λέει ὁ πρώην Βουλευτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ (τρομάρα του) ὁ κ.Τσιρώνης, πρόεδρος τῆς…
ἀνακριτικῆς γιὰ τὸ σκάνδαλο τοῦ Βατοπαιδίου ὧν, νὰ μᾶς πεῖ ὅτι ἡ Κύπρος ἔχασε 4 δις λόγω τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου. Γι΄αὐτὸ πᾶμε γιὰ πτώχευση! Ὁ γ. Ἐφραὶμ πταίει, ποιὸς ἄλλος. Βούλιαξε τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ τὴν Κύπρο. Καὶ καλὰ αὐτὸς ὁ πρώην (εὐτυχῶς) βουλευτὴς ἔχει τὰ δικά του, δὲν ξέρω καὶ πὼς νὰ τὰ ὀνομάσω δηλαδή, ὁ δικός μας ὁ κ. Συλλούρης τὰ ἀναπαρήγαγε, εἶπε ὅ,τι εἶπε χωρὶς νὰ ἐλέγξει, χωρὶς νὰ καταλάβει; Γιατί ὅπως φαίνεται καὶ ὅπως παραδέχθηκε σὲ κάτι μονόστηλα ἐφημερίδων, παρανοήθηκαν αὐτὰ τὰ ὁποία ἀνέφερε. Δὲν εἶπε, λέει, ὅτι ζημιωθήκαμε 4 δις ἀλλὰ ὅτι τὸν καιρὸ κατὰ τὸν ὁποῖο γινόταν ἀνάκριση γιὰ τὴν μονὴ Βατοπαιδίου ἀνέκυψε καὶ τὸ θέμα τῆς ἀγορᾶς τῆς Ἐγνατίας τράπεζας ἀπὸ τὴν Marfin καὶ ἀκολούθως ἀπὸ τὴν Λαϊκὴ ὅπου φαίνεται ὅτι χάθηκαν, φαγώθηκαν δὲν ξέρω καὶ ἐγὼ 4 δις. Δηλαδὴ «ἄλλα λόγια θκιε παπὰ» ἢ «ἀπὸ τὴν πόλη ἔρχομαι καὶ στὴν κορφὴ κανέλα». Ἂν εἶναι τέτοια ἡ ἀπόδοση δικαιοσύνης «ἄιντε, ἄιντε..». Ζήτω ποὺ καήκαμε.
Καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἐκτός τοῦ ὅτι ἀπὸ τὴν ἀνικανότητά τους, τὴν μετριότητά τους καὶ μὴν συνεχίσω γιατί θὰ ἐκτραπῶ, κατασυκοφαντήθηκε ἕνας ἡγούμενος καὶ ἡ μονή του γιὰ πολλοστὴ φορὰ δὲν ξέρουν καὶ νὰ ἀπολογοῦνται, νὰ ἐπανορθώνουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο κατὰ τὸν ὁποῖον κατηγόρησαν ἄδικα. Οὔτε στὶς τηλεοράσεις βγῆκαν, οὔτε στὰ ραδιόφωνα νὰ ποῦν, ἥμαρτον παιδιὰ κάναμε λάθος «mea culpa» λατινιστί. Καὶ τότε ἂν τὸ ἔκαναν ὁ ἀναμάρτητος ἂς τοὺς ροτσιάσει (ἂς τοὺς ρίξει πέτρες). Ἀλλὰ ποῦ; Ποῦ ὥρα γιὰ συγνώμη, ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν ἑπόμενη ματσαράγκα δὲν μᾶς ἀφήνει χρόνο γιὰ ἀπολογίες. Καὶ ὅπως εἶπε καὶ ἕνας γέροντας σ΄ ἕνα συκοφάντη «σκίσε τώρα τὸ μαξιλάρι καὶ ἄφησε τὰ πούπουλα νὰ πέσουν μὲ τὸν ἄνεμο στὴν πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ. Γιὰ δοκίμασε τώρα νὰ τὰ μαζέψεις, μαζεύονται; δὲν μαζεύονται». Ἔτσι καὶ ἡ συκοφαντίες, ἄιντε τώρα νὰ μαζέψεις ἀπὸ τὸ μυαλὸ τοῦ κοσμάκη ὅτι τὰ 4 δις δὲν τὰ ἔφαγε ἡ μονὴ Βατοπαιδίου. Πιάσε ἕνα-ἕνα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἄκουσαν τὴν εἴδηση, βρές τους καὶ πὲς τους «παιδιὰ λάθος, γράψτε λάθος». Ἀδύνατον. Ἀλλὰ καὶ τί εὐθύνη ἔχουν οἱ ἄσκεφτοι συκοφάντες ἕνας Θεὸς ξέρει..
Ἐν κατακλείδι θὰ ἔλεγα, πρὶν μιλήσουμε ἂς «πιάνουμε τὴν γλώσσα μας καὶ ἂς τὴν βουττοῦμε λίον μὲς στὸ μυαλό μας». Κοινῶς, ἂς μὴν προτρέχει ἡ γλώσσα τῆς διάνοιάς μας. Καὶ ἂν τὸ κακὸ γίνει ἂς ζητᾶμε συγνώμη μὲ τὴν ἴδια δύναμη μὲ τὴν ὁποία κατηγορήσαμε.
Εὐλογεῖτε

Νέαρχος Παναγὴ, Ὀρθοδοντικὸς.

www.orthodoxia-ellhnismos.g