Τὸ ἔθνος τοῦ Γιαχβὲ

Μιά σέκτα μέ ἐγκληματική δραστηριότητα


Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Τή δεκαετία τοῦ 1980, τήν οἰκονομική εὐθύνη τοῦ «Ναοῦ» τήν εἶχε ἡ Linda Gaines, σέ συνδυασμό μέ μιά ὁμάδα ἐπιχειρήσεων, πού λειτουργοῦσαν στήν περιοχή τοῦ «Ναοῦ». Ἡ ἀρχική πίστη τῆς Σέκτας ἀναφερόταν στή μοναδικότητα τοῦ Θεοῦ τῆς Βίβλου καί τόν ὀνόμαζε «φῶς καί ὁδηγό τῆς πίστης».
Ἡ κίνηση δίδασκε τήν ἀνορθολογική καί παράδοξη θέση ὅτι ὁ Γιαχβέ εἶναι ὁ φοβερός μαῦρος θεός καί ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν ἐπίσης μαῦρος. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶχε ἔλθει στή γῆ νά λυτρώσει τούς Ἀφροαμερικανούς, ὅπου σύμφωνα μέ τά παραδοξολογήματα τῆς κινήσεως, συγκρότησαν τίς χαμένες φυλές τοῦ Ἰσραήλ καί νά τούς ἀπελευθερώσει ἀπό 400 χρόνια λευκῆς κατοχῆς. Ταυτοχρόνως ἰσχυρίζονταν ὅτι ἡ λευκή Ἀμερική εἶναι καταραμένη ἀπό τό Θεό.

Τή δεκαετία τοῦ ᾽80 ὁ ἱδρυτής τῆς κινήσεως υἱοθέτησε τό ὄνομα Yahweh ben Yahweh καί προέτρεπε τούς ὀπαδούς του νά ἀπαρνηθοῦν τόν ἀνήθικο κόσμο, πού ζοῦσαν, νά μετακομίσουν καί νά ἐγκατασταθοῦν γύρω ἀπό τόν «Ναό τῆς Ἀγάπης», νά υἱοθετήσουν τόν ἀφρικανικό τρόπο ντυσίματος καί νά ἀντικαθιστοῦν τά ὀνόματά τους μέ ἑβραϊκά.
Ὁ ἔλεγχος εἰσόδου στό «Ναό» ἄρχισε νά γίνεται αὐστηρότερος, ὅπως καί ὁ ἔλεγχος συμπεριφορᾶς τῶν μελῶν τῆς κινήσεως. Ταυτοχρόνως δημιουργήθηκε ἔνοπλη ὁμάδα, γνωστή ὡς «Κύκλος τῶν Δέκα», ἡ ὁποία προστάτευε τή γύρω περιοχή ἀπό αἱρετικούς καί μή ὀπαδούς τῆς κινήσεως.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἴδιας δεκαετίας ἱδρύθηκε μιά ἐπιπλέον μυστική, ἐσωτερική ὁμάδα μέ τήν ὀνομασία «Ἀδελφοσύνη», μέ σκοπό τή χρήση σωματικῆς βίας πρός τόν λευκό πληθυσμό. Τά μέλη αὐτῆς τῆς ἐσωτερικῆς ὁμάδας, συμμετεῖχαν σέ τυχαῖες ἐκτελέσεις λευκῶν καί μάλιστα ὄφειλαν νά φέρουν στόν ἱδρυτή τῆς κινήσεως ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐκτελέσεως, ἕνα ἀπό τά μέλη τοῦ σώματος τοῦ φονευθέντος.
Ἡ ἐγκληματική αὐτή δραστηριότητα, σέ συνδυασμό καί μέ ἄλλες τρομοκρατικές πράξεις εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τό 1990 στό «Ναό» τῆς ὀργανώσεως καί στή γύρω ἀπό αὐτόν περιοχή νά ἐπέμβει τό FBI. Συνέλαβαν τόν ἱδρυτή τῆς σέκτας καί ἕξι μέλη, τά ὁποῖα ὁμολόγησαν τούς φόνους, πού διέπραξαν. Ὁ ἱδρυτής, ἄν καί δέν διέπραξε κάποιο φόνο, καταδικάστηκε ἀπό τό δικαστήριο σέ 10ετῆ κάθειρξη. Μετά τήν καταδίκη τοῦ ἱδρυτῆ, ἡ Σέκτα στό διαδικτυακό της τόπο ὄχι μόνο διαμαρτυρήθηκε, ἀλλά καί παραλλήλισε τήν ποινή τοῦ Yahweh ben Yahweh, μέ τήν Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ καί αὐτούς, πού ὁμολόγησαν τίς πράξεις τους μέ τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα.
Μετά τήν καταδίκη, ἡ Σέκτα δέν καταργήθηκε, ἀλλά διαφοροποίησε τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας της. Ἡ κίνηση σήμερα ὑποστηρίζει ὅτι ἔχει παρουσία σέ 15 χῶρες καί σέ 1.000 περίπου πόλεις τῶν Η.Π.Α., ἀριθμός πού μᾶλλον εἶναι ὑπερβολικός καί σχετίζεται μέ τήν ἐπικοινωνιακή προβολή τῆς Σέκτας.

Τό «Ἔθνος τοῦ Γιαχβέ» εἶναι μιά κίνηση, πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν πρώην ποδοσφαιριστή καί οἰκονομολόγο H. Mitchell, γνωστός ἐπίσης καί ὡς «Yahweh ben Yahweh». Τό 1979 ὁ H. Mitchell ἄλλαξε τό ὄνομά του σέ «ἀδελφό Μωϋσῆ» καί δημιούργησε στό Μαϊάμι τῶν Η.Π.Α. σέ συνεργασία μέ τήν Linda Gaines τόν «Ναό τῆς Ἀγάπης».

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 2000, 29 Νοεμβρίου 2013