Γράφει ἡ Νεκταρία Παρίδη
Ἡ διπλανή εἰκόνα ἐλήφθη ἀπὸ τὴν ἐπίσημη σελίδα τοῦ athens gay pride. Ἀνάμεσα στοὺς δεκάδες χορηγοὺς καὶ ὑποστηρικτὲς ξεχωρίσαμε τὸ Κέντρο Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ποὺ ἐποπτεύεται καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Ὑπουργείου Ὑγείας καθὼς καὶ τὴν Ἀμερικανικὴ πρεσβεία τῆς Ἀθήνας! Τί νὰ σχολιάσει κανείς…Ὅταν τὸ ἐπίσημο κράτος καὶ ξένες πρεσβεῖες ὑποστηρίζουν ἀνοιχτὰ τὶς νεοταξικὲς αὐτὲς ἐκδηλώσεις ἁπλὰ σημαίνει ὅτι τὰ πράγματα εἶναι ἐξαιρετικὰ κρίσιμα γιὰ τὸν τόπο μας. Μόνο μὲ ἀνένδοτο φρόνημα καὶ ἀγώνα τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ θὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιπαρατεθοῦμε σὲ τόσο ἰσχυροὺς φορεῖς ποὺ προωθοῦν τὸν ἠθικὸ ἐκμαυλισμὸ τῆς κοινωνίας.
Κάποτε ἕνας φίλος μοῦ εἶχε πεῖ: Ὅταν ἔχεις νὰ ἀντιπαλέψεις μὲ ἕνα τέτοιο σύστημα τρία πράγματα χρειάζονται:….

1. Νὰ ὑπάρχει Θεὸς
2. Νὰ ἐπεμβαίνει στὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων
3. Νὰ συνδεθοῦμε μαζί του!

Καλὸν ἀγώνα ἀδέρφια!

 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/06/gay-pride_14.html