Τό Facebook ἀπαγόρευσε διαφημίσεις ποὺ ἀποθαρρύνουν τοὺς χρῆστες ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό, ἐνῶ ἀνακοίνωσε μία ξεχωριστὴ καμπάνια γιὰ τὴν ἐποχικὴ γρίπη ὥστε νὰ μετριαστεῖ ἡ ἀπειλὴ ἀπὸ τὴν COVID-19, ἀνέφερε ἡ ἑταιρεία σὲ δελτίο τύπου τὴν Τρίτη. 
«Σήμερα, ξεκινᾶμε μία νέα παγκόσμια πολιτικὴ ποὺ ἀπαγορεύει τὶς διαφημίσεις ποὺ ἀποθαρρύνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμβολιαστοῦν» ἀνέφερε ἡ ἀνακοίνωση. 
«Στόχος μας εἶναι νὰ βοηθήσουμε τὰ μηνύματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων νὰ… φτάσουν σὲ μία εὐρεία ὁμάδα ἀνθρώπων, ἀπαγορεύοντας ταυτόχρονα διαφημίσεις μὲ παραπληροφόρηση ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ βλάψουν τὶς προσπάθειες τῆς δημόσιας ὑγείας». 

Ἡ ἀνακοίνωση ἐπικαλεῖται καὶ συστάσεις ἀπὸ εἰδικοὺς τῆς δημόσιας ὑγείας οτι ἕνα ἐμβόλιο κατὰ τῆς γρίπης μπορεῖ νὰ βοηθήσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ παραμείνουν «ὑγιεῖς καὶ ἀσφαλεῖς» κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας, παρόλο ποὺ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τῆς COVID-19 δὲν θὰ εἶναι εὐρέως διαθέσιμο σύντομα.
Ἐπιτρέπονται διαφημίσεις ποὺ ὑποστηρίζουν ἢ διαμαρτύρονται γιὰ τὴ νομοθεσία ἢ τὶς κυβερνητικὲς πολιτικὲς σχετικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ. Ὡστόσο, ἡ ἀνάρτηση πρέπει νὰ περιλαμβάνει μία ἐτικέτα ποὺ νὰ ἐνημερώνει τοὺς ἀναγνῶστες ποιὸς πλήρωσε γιὰ τὴ διαφήμιση, ἀνέφερε ἡ ἀνακοίνωση.
Τέλος, ἀνακοινώθηκε μία συνεργασία τῆς Facebook μέ τὴ UNICEF γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς χρήσης ἐμβολίων σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/10/facebook.html#more