Τῶν ἁγίων Ἀναργύρων

Ὑπερηφανεύεσαι;

«Ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται» (Α΄ Κορ. 13,4)

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

 Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, μία ἀσθένεια σοβαρή, ποὺ κάνει θραῦσι. Ποιά εἶναι αὐτή; ἡ φθίσι, ὁ καρκίνος; Δὲν θέλω νὰ μιλήσω γι᾽ αὐτές.

 Δὲν πρόκειται γιὰ ἀσθένεια σωματική· πρόκειται γιὰ ἀσθένεια ψυχική, ποὺ θά ᾽πρεπε ν᾽ ἀκοῦμε τὸ ὄνομά της καὶ νὰ τρέμουμε. Κι ὅμως θὰ τὸ πῶ καὶ κανείς δὲν θὰ ταραχτῇ. Τὸ ὄνομα τῆς ἀσθενείας αὐτῆς εἶναι ὑπερηφάνεια. Γι᾽αὐτὴν μιλάει ἡ ἁγία Γραφή, γι᾽ αὐτὴν λέει ὁ ἀπόστολος Παῦ λος στὸ σημερινὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Ἀναργύρων καὶ δίνει τὸ κατάλληλο φάρμακο γιὰ τὴ θεραπεία της.

Τῶν ἁγίων Ἀναργύρων.Ὑπερηφανεύεσαι;.pdf

http://aktines.blogspot.gr/2015/11/blog-post_1.html#more