Την 1η Νοεμβρίου λήγει η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών κατά των πειραμάτων σε έμβρυα (Σχετικά ΕΔΩ).
Έως σήμερα (25/10) από την Ελλάδα έχουν συγκεντρωθεί (δείτε εδώ) 13.929 υπογραφές (δηλαδή το 84% του ελάχιστου ορίου υπογραφών) ενώ ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών που αντιστοιχεί στη χώρα μας είναι 16.500. Τον ελάχιστο αριθμό υπογραφών πρέπει να συγκεντρώσουν επτά τουλάχιστον χώρες. Μέχρι σήμερα το όριο έχουν ξεπεράσει έξι (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία, Κάτω Χώρες). Ας είναι η χώρα μας η έβδομη που θα πει ΟΧΙ στην καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων.
[
Αντίστοιχα η Κύπρος έχει ελάχιστο όριο τις 4.500 υπογραφές και έχει συγκεντρώσει 3.009 (67%)]

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/141ee7ed5171b84d