~529~ Ερώτηση

– Πές μου, Πάτερ, αυτοί που στην αρρώστια τους περιφρονούν τα φάρμακα και τα φαγητά, βρίσκονται στο μέτρο της τελειότητας;
Απόκριση Ιωάννου.
– Αυτοί που περιφρονούν τα φάρμακα και τα φαγητά εφθασαν στο μέτρο της πίστεως, όχι της τελειότητας.

ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΔΕΛΦΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗ

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά
(ερωταποκρίσεις) τόμος Β΄,
εκδόσεις “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”

https://wra9.blogspot.com/2020/09/blog-post_80.html