Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

Ἔχω πολλές ἀρρώστιες, ἀλλά παρακάλεσα τόν ἅγιο Δαυΐδ νά ἔχω τίς δοκιμασίες αὐτές, ἀλλά νά μοῦ δίνη ὑπομονή, καί νά μήν εἶναι κάτι σοβαρό. Νά μήν ἔχω τίποτα ζάχαρο. Νά μπορῶ νά τρώω δύο φέτες ψωμάκι τήν ἡμέρα, γιατί φαγητά δέν τρώω, μέ συγχωρεῖτε γιά τήν φράση μου, ἀλλά λίγο ψωμάκι τό θέλω. Ἀπό μικρό παιδί ἔτρωγα πάντα τό ψωμάκι. Τοὐλάχιστον νά τρώω δύο φέτες ψωμάκι καί λίγο νεράκι καί τίποτα ἄλλο δέν θέλω. Ἔ! βοήθησε ἅγιος καί δέν ἔχω τίποτα τό σοβαρό, μόνο αὐτή τήν βραδυκαρδία. Ἀλλά δέν ἀπελπίζομαι καί λέγω, Δόξα τῶ Θεῷ. Ὅταν τελειώση προθεσμία μου, θά φύγω ἀπό αὐτή τήν ζωή. Τοὐλάχιστον νά εἴμαστε κοντά στόν Θεό καί νά μᾶς βρῆ Θεός ὅπως θέλει».

«Δέν μέ ἀδίκησε ὁ Θεό»

 

Ἑξήντα ἕξι χρόνια ζῶ, ποτέ δέν μέ ἀδίκησε ὁ Θεός. Μοῦ λέει κάποιος:

Σοῦ ἔδωσε ἀρρώστιες Θεός, γιατί νά σοῦ τίς δώση, ἀφοῦ πιστεύεις στόν Θεό;.

»Τί νά κάνουμε; καί Ἐκεῖνος ἔχυσε τό Πανάγιό Του Αἷμα πάνω στόν Σταυρό, τόν καρφώσαμε, εἶπε διψῶ καί τοῦ δώσαμε ξύδι μετά χολῆς μεμιγμένον. Ἐγώ, δόξα τῷ Θεῷ, πάω σέ κανέναν γιατρό, παίρνω καί κανένα φάρμακο, Δόξα τῷ Θεῷ, εἶμαι πολύ καλά στό Μοναστήρι μου, στό σπίτι μου ἐδῶ μέσα. Ἐκεῖνος τί ὑπέμεινε γιά μᾶς; Καί οἱ Ἅγιοί μας τόσα πάθανε! Θεός δοκιμάζει».

Συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ὀρθόδοξο βίωμα 4

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Κεντρηκή διάθεση: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Θεσσαλονίκη:

Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, Τ.Κ. 54628, ΤΗΛ. 2310 552207

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού διαθέτει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/