Αποτέλεσμα εικόνας για παιδοφιλοι ολλανδιαΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ οἱ εὐρωπαῖοι «ἑταῖροι» µας, «βάζουν τὴ θηλιὰ στὸ λαιµό» µας, γιὰ νὰ µᾶς «σώσουν» ἀπὸ τὰ οἰκονοµικά µας προβλήµατα καὶ µᾶς ὑποδεικνύουν, κουνώντας ἀπειλητικὰ τὸ δάκτυλό τους γιὰ τὴν «ἠθική» µας, «στὴν Ὁλλανδία νοµιµοποίησαν τὸ κόµµα τῶν παιδοφίλων! Στόχος του ἡ νοµιµοποίηση ἐρωτικῶν σχέσεων ἐνηλίκων µὲ 12χρονα!
Νοµιµοποίηση τοῦ Κόµµατος τῶν Παιδοφίλων (PNVD) ἀπὸ τὸ Τοπικὸ ∆ικαστήριο τῆς Χάγης! Μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Τοπικοῦ ∆ικαστηρίου τῆς Χάγης, ἡ ὁποία βασιζόµενη στὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι, δὲν ἀπαγόρευσε τὴν ἵδρυσή του, ἡ Ὁλλανδικὴ Κυβέρνηση ἀναγνώρισε καὶ ἐπίσηµα τὸ νεοϊδρυθὲν Κόµµα τῶν Παιδοφίλων (PNVD). Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης λειτούργησε ἐναντίον τῶν δικαιωµάτων τῶν παιδιῶν.
Βασικοὶ στόχοι τοῦ κόµµατος εἶναι: α) Ἡ νοµιµοποίηση τῆς σεξουαλικῆς ἐπαφῆς µεταξὺ ἐνηλί κων καὶ ἀνηλίκων ἀπὸ 12 ἐτῶν. β) Ἡ νοµιµοποίηση τῆς κατοχῆς παιδικοῦ πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ γιὰ προσωπικὴ χρήση. Ὁσονούπω θὰ τὰ δοῦµε αὐτὰ καὶ ἐδῶ. Κάπως ἔτσι ξεκίνησε καὶ τὸ σύµφωνο συµβίωσης ὁµοφυλοφίλων καὶ µάλιστα στὴν συγκεκριµένη χώρα» (Ἱστολ. Τµῆµα εἰδήσεων defencenet.gr)!
Τὸ ἔχουµε ξαναγράψει: δεῖτε ἀπὸ ποιοὺς περιµένουµε σωτηρία: ἀπὸ τοὺς παιδοφίλους καὶ τοὺς νοµοθέτες τῆς δαιµονικῆς παιδοφιλίας! Ὁ Θεὸς νὰ µᾶς φυλάει ἀπὸ τέτοιους «σωτῆρες»!

Ορθόδοξος Τύπος 29/5/2015

http://makkavaios.blogspot.gr/2015/05/blog-post_483.html#more