romiosyni_36

 Η γέννηση του Χριστού –

Τοιχογραφία στη νότια πτέρυγα της Παντάνασσας Μυστρά

  Κανών.

Καί νῦν . Θεοτοκίον.

Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάγην Φαραώ.

  Φωτός δοχεῖον τοῦ ὑπέρ κατάληψιν, ὤφθης Πανάμωμε, ταῖς τῆς παρθενίας, καλλοναῖς ἐκλάμπουσα·

ἐκ σοῦ γάρ ὁ Ὑπέρθεος, τοῖς βροτοῖς ὡμοιώθη, σάρκα λαβών ἐξ αἱμάτων σου, καί ἡμᾶς θανάτου ἐῤῥύσατο.

   Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.