”Χίλιες φορές φτωχός μέ τόν Χριστόν παρά ἑκατομμυριοῦχος μέ τόν διάβολον.
Χίλιες φορές διάκος, χίλιες φορές καλόγερος μέ Χριστό, παρά πατριάρχης ποδοπατών θείους καί Ἱερούς Κανόνας.
Χίλιες φορές ἐξόριστος στά μπουντρούμια, παρά ἄθλιος ρασοφόρος κηρύττων τό ψεῦδος…”
Μητρ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης
http://amfoterodexios.blogspot.gr/ 

http://omothimadon.gr/