*Ένα ακόμη από τα μυρίπνοα άνθη, που έζησαν στο Άγιον Όρος (Ι.Μ.Γρηγορίου) εν πτωχεία και εν Πνεύματι Κυρίου, όπου με την ζωή και τις πράξεις τους, δίδαξαν τους νεότερους μοναχούς και τους έδειξαν τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Ιερουσαλήμ.

 ~ Θυμᾶμαι τόν γέροντα Αὐξέντιο, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 90 ἐτῶν, πρό δεκαετίας περί που, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας πάρα πολύ ἐνάρετος καί ἅγιος μοναχός.
 Κάποτε ἦταν Κυριακή τοῦ Πάσχα ἐπρόκειτο νά προσέλθουν οἱ πατέρες καί οἱ λαϊκοί Χριστιανοί, πού ἦταν ἀρκετοί ὡς προσκυνηταί στό μοναστήρι, νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Πρό τῆς Θείας Κοινωνίας εἶπα ἀπό τήν Ὡραία Πύλη γιά τούς λαϊκούς ἀδελφούς: «Θά παρακαλέσω νά προσέλθουν ὅσοι ἔχουν ἐξομολογηθῆ καί προετοιμασθῆ. Ὅποιος δέν ἔχει ἑτοιμασθῆ, νά ἐξομολογηθῇ πρῶτα καί μετά νά κοινωνήσῃ»
 Ὁ π. Αὐξέντιος ἐνόμιζε ὅτι τό ἔλεγα γιά τούς μοναχούς. Ἦταν τυφλός. Ἦταν ὁ πρῶτος στήν σειρά ἀπό τούς πατέρες, ὁ ἀρχαιότερος εἶχε ἔλθει στό μοναστήρι τό 1917. Περίμενε τήν σειρά του νά κοινωνήσῃ. Νόμισε λοιπόν ὅτι ζητοῦσα καί ἀπό τούς πατέρες νά ἐξομολογηθοῦν. Ἐξομολογεῖται, λοιπόν, δημόσιᾳ. Καί ποιά ἦταν ἡ ἐξομολόγησίς του; «Πλέω σ᾿ ἕνα πέλαγος ματαιότητος. Δέν ἔχω κάνει τίποτε στήν ζωή μου. Δέν ξέρω πού βρίσκομαι, οὔτε πού πηγαίνω». Καί ζητοῦσε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
 Αὐτή ἡ ταπείνωσις ἐχαρακτήριζε πάντοτε τόν π. Αὐξέντιο. Γι᾿ αὐτό ὁσάκις τοῦ ζητούσα με κάποια συμβουλή, ἀπέφευγε νά μᾶς πῇ, μόνον ἔλεγε: «Τήν εὐχή. Τήν εὐχή. Τό “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ” νά λέτε». Καί: «Νά διαβάζετε τόν Εὐεργετινό». Ἔκρυβε τήν ἀρετή του καί τήν πολλή πνευματική γνῶσι καί σοφία τήν ὁποία εἶχε. Ἔζησε ὅλη του τήν ζωή πραγματικά κρυμμένος ἀπό τά μάτια τῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί ζοῦσαν στά διπλανά κελλιά, δέν ὑποψιάζοντο τήν πολλή ἄσκησι καί τόν πολύ ἀγώνα τοῦ π. Αὐξεντίου. Ἔχουμε πληροφορία ἀξιόπιστη ὅτι ὁ π. Αὐξέντιος ἠξιώνετο καθημερινῶς νά βλέπῃ τό ἄκτιστον Φῶς. Αὐτό βέβαια εἶναι κάτι συγκλονιστικό, συνέβαινε ὅμως, καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι συνέβαινε, διότι ὁ π. Αὐξέντιος εἶχε τίς προϋποθέσεις γιά νά μπορέσῃ νά φθάσῃ στήν θεοπτία.

 Ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο τῆς συνεντεύξεως πού μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Κυριακή (Β΄ Νηστειῶν) 14 Μαρτίου 1993, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς «Ραδιοπαράγκα» τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου.

 από το βιβλίο: «Όσιος Γρηγόριος» – Περίοδος Β’ – 2006(Έκδοση Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου – Άγιον Όρος).

  https://simeiakairwn.wordpress.com/2015/09/25/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B3/