Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης (1829-1908)

 Μερική μαρτυρία για την καθολική φήμη του [του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης] μας δίνουν πρώτον, τα γράμματα και τα τηλεγραφήματα, που έφθαναν μέχρι 6.000 καθημερινά από τα πλέον απίθανα σημεία, δεύτερον, οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις των έργων του και τρίτον, οι γνώμες πολλών προσώπων γι’ αυτόν.

.Όπως έχουμε αναφέρει, η ταχυδρομική υπηρεσία του έστελνε σε ειδικά κιβώτια τις χιλιάδες γράμματα και τηλεγραφήματα.
Τα περισσότερα περιείχαν την παράκλησι να προσευχηθή για τηνθεραπεία ασθενών ή την πρόσκλησι να επισκεφθή αρρώστους ή ευχαριστίες για τα θαύματα της προσευχής του.
Του ζητούσαν ακόμη να ευλογήση την αρχή ενός έργου ή να λύση κάποιο δύσκολο βιοτικό πρόβλημα.
Τέλος, μέσα σ’ αυτήν την τεραστία αλληλογραφία υπήρχαν αρκετές επιταγές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε πολλές βιογραφίες τονίζεται η ετησία αύξησις του αριθμού των γραμμάτων από το εξωτερικό. Μερικά συγκινούσαν με τις υποθέσεις τους.
Δύο παιδάκια π.χ. από την Ελβετία παρακαλούσαν για την θεραπεία των μητέρων τους. Ένας γάλλος επίσκοπος του έγραψε για μια επιταγή 20.000 φράγκων, που θα του χρησίμευαν για την εξαγορά ενός ορφανοτροφείου από τα χέρια των αθέων.
Ο γάλλος ναύαρχος Ζερβέ τον ευχαριστούσε για ένα πολύτιμο δώρο και του ζητούσε να προσεύχεται για την Γαλλία.
Από το βιβλίο “Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης”, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου”.
Πηγή