«Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων» 

Διαβάστε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο: