ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
 
Εὐχαριστῶ ἀπό ἐδῶ ὅλους σας γιά τίς ἐγκάρδιες εὐχές σας. Ἀδυνατῶ νά ἀπαντήσω προσωπικά στόν καθένα. Εὔχομαι ταπεινά ὁ Κύριος νά χαρίζει σέ ὅλους μας ἀναστημένη ἐν Χριστῷ ζωή μέ ὑπακοή στό ἅγιο θέλημά Του διά τοῦ Πνευματικοῦ πού ἔχει ὁ καθένας. Καί μία παράκληση. Μήν στέλνετε μηνύματα πού ἀπαιτοῦν ἀπάντηση πλήν τῆς προσευχῆς. Ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογεῖ ὅλους.
 
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 
 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!