Αποτέλεσμα εικόνας για η γεννηση του Χριστου

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Εἴθε ὁ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας Θεός νά εὐλογεῖ τή ζωή μας καί ἐμεῖς νά λάμβάνουμε τήν εὐλογία Του ζώντας μέ ταπείνωση, ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀγάπη.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.